Skip to main content

Accés obert a la producció científica: Política accés obert de la UdL

L'objectiu d'aquesta guia és donar suport als investigadors en la publicació en accés obert i els compliments dels mandats, Llei de la ciència i Horitzó 2020.

Política Institucional d'accés obert

Política Institucional d'accés obert de la Universitat de Lleida (Acord 124/2012). Aprovada pel  Consell de Govern de 30 de maig de 2012, assenyala que "la implantació d'una política d'accés obert a la UdL promourà més visibilitat i impacte de la producció científica i acadèmica i un millor posicionament institucional." Així mateix, la UdL recomana que:
 

  • El personal docent i investigador (PDI) de la UdL dipositi una còpia electrònica de les seves publicacions (articles de revista, ponències, comunicacions, documents científicotècnics, llibres o capítols de llibres, informes de recerca, materials docents, etc.) al Repositori Obert de la UdL 
  • Els doctorands de la universitat dipositin una còpia electrònica de les seves tesis doctorals llegides a la UdL al Repositori Obert de la UdL 
  • Els estudiants de la universitat dipositin una còpia electrònica dels treballs de fi de grau, de fi de màster, etc. al Repositori Obert de la UdL 

 

Normativa per a la publicació de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster en el Repositori Obert de la UdL (Acord 137/2014)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons