Skip to main content

Accés obert a la producció científica: Projectes de recerca

L'objectiu d'aquesta guia és donar suport als investigadors en la publicació en accés obert i els compliments dels mandats, Llei de la ciència i Horitzó 2020.

Projectes de recerca: H2020, ERC, FP7, Plan Nacional

Els investigadors que participen en projectes finançats per la Comissió Europea en el seu Programa Horitzó 2020 i a nivell nacional la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació del Ministerio de Ciencia e Innovación, han de fer pública en obert una versió digital dels seus articles acceptats per a ser publicats en revistes, en un dipòsit institucional, com ara el Repositori Obert UdL.

Pel que fa als projectes europeus, l'article 29.2 de l'Horitzó 2020 Model Grant Agreement, assenyala explícitament el requisit que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea han de fer públics en un repositori els articles científics peer-reviewed publicats en el marc del projecte.

Quant als projectes nacionals, la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en l'article 37, assenyala que els investigadors que participen en projectes competitius nacionals han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes al més aviat possible i com a molt tard dotze mesos després de la data oficial de publicació.

Complir amb els mandats d'accés obert

Guies per complir els mandats

Guies per complir els mandats de la legislació espanyola i europea en relació amb les publicacions científiques que es derivin de projectes finançats de les convocatòries públiques de recerca:  

Projectes de recerca

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons