Skip to main content

ORCID

Modificació de les dades del perfil

Un cop heu creat el compte a ORCID, podeu afegir/modificar informació al vostre perfil d'investigador:

  • Informació personal (Personal Information): en aquest apartat podeu detallar la forma preferent i variants del vostre nom, així com altres dades personals.
  • Formació (Education): apartat per detallar les titulacions acadèmiques
  • Filiació Institucional (Employment): l'investigador pot senyalar la institució a la que pertany
  • Finançament (Funding): apartat per detallar la informació relativa a subvencions i/o altres fonts de finançament que l'investigador a rebut
  • Publicacions cientifico-tècniques (Works): hi ha diferents opcions per introduïr la producció científica en el perfil d'ORCID (vegeu l'apartat: Com afegir la producció científica)

Indiqueu el nivell de confidencialitat de les dades que introduiu en cadascun d'aquests apartats (vegeu l'apartat: Gestionar la privacitat)

Més informació:

Creació del Registre

Us podeu registrar individualment i de forma gratuïta:

1. Anar a la pàgina web de ORCID

2. Clicar en ¡Regístrese ahora!

3. Omplir el formulari amb les dades que us sol·liciten

4. Després d'acceptar la política de privacitat, clicar a Registrarse

5. Confirmar el registre, rebreu un correu d’ORCID per tal que confirmeu el registre i a on es mostrarà el vostre identificador ORCID

Més informació:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons