Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Dades obertes

En els darrers anys, les dades recollides, generades o utilitzades en la recerca estan rebent l'atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la recerca. La difusió d'aquestes dades és un dels elements de la ciència oberta.

Moltes entitats de finançament (Horizon 2020 de la Comissió Europea, el Plan Estatal 2017-2020, convocatòries d’Excel·lència María de Maeztu i Severo Ochoa, etc.) requereixen o promocionen elaborar plans de gestió de dades i dipositar les dades en obert seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).

Dipositar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés de forma lliure a les dades, així com preservar-les, identificar-les, reproduir-les i difondre-les de manera fàcil, útil i vàlida per tal de fer-les visibles i potenciar-ne l'impacte.

En aquesta pàgina trobareu eines i informació per gestionar les dades i poder complir amb els requeriments d'organismes finançadors. 

Les dades en el context de la ciència oberta i el cicle de vida de les dades

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons