Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Dipositar les dades

Una vegada publicats els resultats de la recerca, en molts casos també caldrà dipositar les dades associades a aquests resultats. Disposeu de les opcions següents:

  1. En un repositori temàtic consolidat del vostre àmbit. Podeu consultar re3data.org
  2. Al repositori institucional: Repositori Obert UdL
  3. En altres repositoris multidisciplinars (Zenodo, Dryad, Figshare, Mendeley Data, Dataverse, etc). Consulteu les Recomanacions elaborades pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC.

Dipositar les dades al Repositori Obert UdL

 Podeu dipositar les vostres dades de recerca al Repositori Obert de la UdL amb les condicions següents:

  1. Com a mínim un dels autors ha de pertànyer a la comunitat universitària de la UdL
  2. Les dades no han de ser de consulta restringida i no han de contenir cap informació de caràcter confidencial, ni protegida legalment, ja sigui per qüestions de privacitat, de propietat intel·lectual, industrial o altres.
  3. Les dades de recerca han de ser finals o bé dades associades a una publicació.
  4. Les dades es dipositaran en accés obert. Es pot optar per embargar l'accés per un període determinat.

Si no dipositeu les dades al Repositori Obert UdL, informeu-nos per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.

 

Elaborar un fitxer readme.txt de les dades

A l'hora de dipositar les dades al Repositori Obert UdL és necessari elaborar i dipositar un fitxer readme. Aquest fitxer té com a finalitat garantir que les dades de recerca puguin ser interpretades i reutilitzades correctament per altres usuaris.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons