Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acreditació i valoració de la recerca

Qui avalua l'activitat investigadora?

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación és un organisme públic, que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

ANECA exerceix les seves funcions a través d'una sèrie de programes:

El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP) avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a la categoria de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d'universitat privada) establertes a la LOMLOU.

Fins al 2015, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) era l'encarregada de l'avaluació de l'activitat investigadora dels professors universitaris per a la concessió d'un complement retributiu de productivitat (sexenni), una activitat convertida en l'actualitat en un programa de l'ANECA.

El Programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (ACADEMIA) avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (Professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat).

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Des de l'any 2003 AQU realitza avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat de les universitats públiques catalanes per a les figures de col·laborador, lector, agregat i catedràtic. Podeu trobar més infomació en aquest enllaç.

Així mateix, des de l'any 2006 l'Agència avalua els mèrits individuals de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats catalanes. Podeu trobar més infomació en aquest enllaç.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons