Skip to main content

Acreditació i valoració de la recerca

Qui avalua l'activitat investigadora?

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación és un organisme públic, que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

ANECA exerceix les seves funcions a través d'una sèrie de programes:

El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP) avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a la categoria de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d'universitat privada) establertes a la LOMLOU.

Fins al 2015, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) era l'encarregada de l'avaluació de l'activitat investigadora dels professors universitaris per a la concessió d'un complement retributiu de productivitat (sexenni), una activitat convertida en l'actualitat en un programa de l'ANECA.

El Programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (ACADEMIA) avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (Professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat).

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Des de l'any 2003 AQU realitza avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat de les universitats públiques catalanes per a les figures de col·laborador, lector, agregat i catedràtic. Podeu trobar més infomació en aquest enllaç.

Així mateix, des de l'any 2006 l'Agència avalua els mèrits individuals de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats catalanes. Podeu trobar més infomació en aquest enllaç.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons