Skip to main content

Acreditació i valoració de la recerca

ANECA

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) inclou diversos programes que permeten avaluar l'activitat docent i investigadora del professorat universitari.

El programa PEP avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a  las figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor col·laborador i professor d'universitat privada) establertes a la LOMLOU:

• Descripció del programa PEP

                                                • Guia d'ajuda PEP

 

El programa ACADEMIA avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat):

• Normativa ACADEMIA

                                                 • Convocatòria ACADEMIA

                                                 • Guia d'ajuda ACADEMIA

 

La Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora realitza l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

                                                • Resolución de 14 de noviembre de 2018 Criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación

                                                • Resolución de 28 de noviembre de 2018 Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons