Skip to Main Content

Condicions d'accés als llibres-e: SpringerLink e-Book

Plataforma SpringerLink

SpringerLink és una plataforma que dóna accés al text complet de revistes i llibres publicats per Springer-Verlag i altres editors, com Urban and Vogel, Steinkopff, Birkhäuser i Kluwer.

Visualització del contingut

Aquesta plataforma permet descarregar i imprimir el PDF del llibre sencer (Download Book) o de capítols (Download PDF).

Es pot fer la descàrrega en un lector de llibres-e, o en qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs).

Des de la casella de cerca "Search within book" podreu cerca dins del contingut del llibre

Bookmetrix

Springer ofereix de cada llibre les següents mètriques: Citation, Mentions, Readers, Downloads,...,

Podeu veure els gràfics corresponents a les mètriques del llibre-e Smart Heatlh

Exportar citations bibliogràfiques

Quan estigueu dins d'un capítol, podreu accedir a l'opció d'exportar citacions amb un gestor bibliogràfic. 

Des de Cite Chapter obriu el desplegable i podeu seleccionar el format.

 

Tutorial- eBooks Springer

Tutorial Citations & Metrics

Accés

Des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UdL o des de fora del campus configurant el servidor intermedi en el vostre navegador.

Els llibres es troben catalogats i disponibles al catàleg de Biblioteca i Documentació

Prémer: Disponible en línia

 

Accés a la col·lecció

 • llibres plataforma SpringerLink al catàleg

Opcions de cerca

Des de la plataforma de Springer podreu accedir a les opcions de cerca:

 • Bàsica: es poden utilitzar:
  • operadors booleans (AND, OR, NOT, NEAR),
  • altres operadors com el caràcter de truncament (*), el caràcter d'interrogant (?), també ús de "cometes" i els (parèntesis)
 • Avançada:

 • Ofereix les mateixes opcions que la cerca bàsica, però en caselles diferenciades (sense haver d'emprar els operadors booleans, cometes ni parèntesis).
 • Permet limitar la cerca als documents que contenen els termes buscats als camps de títol o autor/editor, així com els que s'han publicat en un any o període concret.
 • La desactivació de la casella "Include preview-only content" possibilita la recuperació única d'aquells continguts subscrits per la UdL i que, per tant, ofereixen el corresponent text complet.

 

Resultats de la cerca

 • Els resultats apareixen ordenats per rellevància, tot i que també es poden reordenar per data.
 • Els resultats es poden limitar segons diferents criteris disponibles al marge esquerre de la pantalla: Tipus de contingut, Tema, Editor o Llengua.
 • Els resultats que no formen part dels títols subscrits i, per tant, no accessibles als membres de la UdL, estan indicats amb la icona d'un cadenat. Per recuperar només els resultats dels quals s'ofereix el text complet als membres de la UdL, cal desactivar la casella superior "Include preview-only content".
 • Els resultats que són d'accés obert per a tothom, porten la icona "Open Access":
 • Les llistes de resultats obtinguts poden ser objecte de subscripció RSS o de descàrrega, activant les corresponents icones del marge superior.
 • Els resultats obtinguts ofereixen algunes dades bibliogràfiques, així com l'opció de descàrrega ("Download PDF") i/o de visualització en pantalla del text complet ("View article").
 • Un cop oberts els fitxers pdf dels documents seleccionats (articles o capítols), aquests poden ser impresos o gravats.
 • Sí voleu obtenir més informació de cadascun dels documents recuperats (dades bibliogràfiques completes, continguts relacionats, DOI, ...), només cal activar-ne el títol corresponent.
 • L'activació de cada títol també ofereix l'opció "Export citations", gràcies a la qual es pot exportar la citació del document consultat emprant diversos gestors de referències bibliogràfiques.

Més informació - SpringerLink

 • Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.
 • Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels llibres per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.
 • Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de capítols (no el llibre sencer) a altres biblioteques acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.
 • Ús de lectors de llibres electrònics: es pot fer la descàrrega en un lector de llibres e- o en qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs)
 • Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.
 • Accés perpetu al fons: dret d'accedir de forma permanent als llibres comprats.
 • Serveis d'alerta: servei personalitzat de caràcter gratuït; és necessari registrar-se de manera individual.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons