Skip to Main Content

Com localitzar informació en Ciències de la Salut

Elecció de les paraules clau

 • Identifiqueu els conceptes o les idees principals i tria els termes que millor els representen. Elimina conceptes poc rellevants o massa generals.
 • Busqueu termes alternatius: sinònims o altres termes relacionats de contingut més ampli o específic, termes en altres llengües, variants gramaticals o paraules derivades. Podeu utilitzar diccionaris i enciclopèdies per a comprovar si hi ha paraules alternatives o sinònimes. 
 • Quan trobeu una referència bibliogràfica que sigui particularment important, podeu comprovar quines paraules clau se li han assignat i les podeu utilitzar en una cerca posterior.

  A mesura que aneu fent cerques bibliogràfiques, cal que aneu adaptant les paraules clau utilitzades.

 El mapa conceptual és una taula que es pot usar per organitzar les diferents paraules clau i que pots ajudar a entendre les relacions entre elles.

Concepte Paraules clau Sinònims / Termes relacionats Traducció a altres llengües
Concepte 1      
Concepte 2      
Concepte ...      

Contextualitzar el tema

Segons el tipus d'informació que estigueu buscant, per a poder realitzar un treball o per ampliar coneixements, haureu de consultar un tipus de document determinat:

Un cop hagueu identificat algunes paraules clau, el següent pas és trobar informació de fons/bàsica sobre el tema.

Aquest tipus d'informació serveix per a molts propòsits:

 • Si no esteu familiaritzat amb el tema us proporcionarà una bona visió general sobre la matèria.
 • Us ajudarà a identificar fets importants relacionats amb el vostre tema: terminologia, dates, esdeveniments, història i noms o organitzacions.
 • Pot alertar-vos sobre les principals qüestions i controvèrsies.
 • Us pot donar una idea de com el tema es refereix a altres temes.
 • Pot ajudar-vos a refinar el vostre tema.
 • Us pot proporcionar una introducció al vocabulari especialitzat relacionat amb el vostre tema.
 • Pot ser que us porti a les bibliografies que podeu utilitzar per trobar fonts d'informació addicionals sobre el tema.

Per tal de conèixer més informació de fons/bàsica sobre un tema, es pot cercar a:

 • Llibres de referència
 • Llibres de text
 • Diccionaris generals
 • Diccionaris especialitzats
 • Enciclopèdies generals
 • Enciclopèdies sobre temes específics
 • Bases de dades d'articles
 • Treballs i projectes acadèmics

No estan concebudes per a la lectura contínua sinó per a consultes breus i puntuals del seu contingut. Per tantpoden resultar bàsiques per a documentar-nos abans d'iniciar un treball acadèmic o bé com a suport en l'estudi de qualsevol tema.

Podem trobar:

 • Enciclopèdies: Són les obres de consulta per excel·lència, concebudes per resoldre dubtes, ampliar coneixements o per saber més sobre un tema concret. Reuneixen els coneixements sobre un o diversos temes.
 • Diccionaris: Recullen, expliquen i ordenen alfabèticament les veus d'una o més llengües, d'una ciència o matèria determinada.
 • Directoris: Són llistes de persones, institucions, organitzacions, etc. ordenades alfabèticament o per matèria i que ofereix les dades més importants per a la seva identificació.

Són documents que contenen l’estudi detallat i complet d’un tema determinat relatiu a una disciplina concreta. Contenen informació específica i completa, més o menys actualitzada.

Són documents generals d’una disciplina que contenen informació bàsica sobre mètodes i tècniques, estat de la qüestió, resultats d’investigació, etc.

La informació pot no estar actualitzada.

Les bibliografies de les assignatures solen recomanar els més destacats de cada matèriaLes Revistes científiques: són publicacions periòdiques i  són el principal instrument de transferència d'informació científica i que tenen aquestes característiques:

 • Autors: els articles estan escrits per investigadors especialistes en la matèria.
 • Contingut: són investigacions originals, o de revisió, amb referències, abstract i ressenyes bibliogràfiques.
 • Audiència: es dirigeixen a estudiants, professors i investigadors i usen un vocabulari especialitzat.
 • Publicació: són publicades per una institució acadèmica o professional o una editorial acadèmica.
 • Edició: els articles són revisats per un comitè d'especialistes abans de ser acceptades per a la seva publicació. És l'anomenat peer review o revisió per parells.

Aquest tipus de documents, són treballs de desenvolupament necessaris per obtenir una titulació, solen ser documents especialitzats en una matèria.

Podem trobar:

 • Treballs Finals de Grau
 • Treballs Finals de Màster
 • Tesis Doctorals

Formulació d'una pregunta d'investigació

Una bona pregunta d'investigació hauria de ser:

 • Rellevant: Sorgeix de les qüestions plantejades en la literatura acadèmica o en la pràctica.
 • Manejable: Us proporcionaran temps i recursos suficients per accedir a les dades que necessitareu​.
 • Substancial: No trieu qüestions que ja hagin sigut tractades amb anterioritat​.
 • Clara i simple: Preguntes que siguin confuses probablement generaran dades igualment confuses.

Un cop hagueu seleccionat un tema inicial, cal trobar una pregunta que identifiqui clarament el que espereu aprendre. Per començar:

 • Escriviu el que ja sabeu o no sabeu sobre el tema.
 • Utilitzant la informació que vau anotar, desenvolupeu preguntes que us agradaria contestar en fer el vostre treball.
 • Utilitzeu preguntes de sondeig com "Per què?" "Com?" "I si?".
 • Eviteu les preguntes que es poden contestar amb un sí o un no.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons