Skip to Main Content

Turisme

Bases de dades multidisciplinars

Índices CSIC

Conté les base de dades bibliogràfiques: ICYT, ISOC i IME, que contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment, recullen articles de revistes.

Dialnet Plus

Base de dades de sumaris que té com a adjectiu donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Buida revistes en llengua castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals, agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.

Scopus

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier. Permet la cerca simultània de pàgines web de servidors científics i a patents. Les disciplines que cobreix són: física, química, enginyeria, matemàtiques, educació, etc.

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a totes les bases de dades multidisciplinars de l'ISI (Institute for Scientific Information)

Persée

Base de dades gratuïta que ofereix el text complet de revistes científiques en llengua francesa de ciències socials i humanitats. En la majoria dels casos els últims 5-10 anys no estan disponibles a text complet

Altres bases de dades en Turisme

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons