Skip to main content

Pompeu Fabra: El Mestre: Arxiu-Biblioteca "Pere Barnils"de la UDL i Arxiu "Joan Julià-Muné"

Relació d'Obres

- Contribució a la gramàtica de la llengua catalana, 1898 (PF, JJ)

- Grundriss der romanischen Philologie (2 vol.), 2a ed. 1904-1906 (G. Gröber, ed., PB)

- «Les e toniques du catalan», Revue Hispanique XV, 9-23 (1906) [OC 3] (PF, PB)

- «Le catalan dans la Grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke     et dans le Grundriss der rom. Philologie», Revue Hispanique, XVII, 1-45      (1907) [OC 3] (PF, PB)

- Primer Congrés Internacional de la llengua catalana, 1908 (Actes, JJ)

- Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 2a ed. 1909 (W. Meyer-Lübke, PB)

- Gramática de la lengua catalana, 1912 [Ed. facsímil] (PF, JJ)

- Introducción al estudio de la lingüística romance, 1914 (W. Meyer-Lübke, Traducció de la 2a ed. alemanya [Heidelberg, 1909] per Américo Castro, PB)

- Textes catalans avec leur transcription phonétique, 1915 (J. Arteaga, JJ)

- English Pronouncing Dictionary, 1917, 13th ed. 1967 (Daniel Jones, JJ)

- Diccionari ortogràfic, 1917 (PF, JJ)

- Gramàtica catalana, 1918 [71933] (PF, JJ) (Normativa de facto fins al 2016)

- Gramàtica francesa, 1919 (PF, JJ)

- Diccionari ortogràfic, 2a ed., 1923 (PF, JJ)

- Gramàtica anglesa, 1924 (PF, JJ)

- Ortografia catalana. Principals faltes de gramàtica. Diccionari ortogràfic abreujat. Conjugació del verb en català, 1927 (PF, JJ)

- Ortografia catalana, 1927 (PF, JJ)

- Diccionari ortogràfic, 3a ed., 1931 (PF, JJ)

- El català literari, 1932 (PF, JJ)

- Diccionari general de la llengua catalana, 1a ed.1932 (PF, JJ)*

- Exercicis de gramàtica catalana. Prosòdia, 1936 (Jeroni Marvà/PF, JJ)

- Les principals faltes de gramàtica catalana,1937 (PF, JJ)

- Diccionari ortogràfic abreujat, 1937 (PF, JJ)

- Serra d'Or, 12 (desembre 1963) (JJ) [Portada: foto PF. 50è aniv. Normes ortogràfiques]

- Diccionari general de la llengua catalana, 5a ed.1968, Centenari (PF, JJ)

- Gramàtica catalana, 1956, pòstuma, 4a ed. 1968, Centenari (PF, JJ)

- Recull de les lliçons del curs de català superior 1933-1934 pel mestre en Pompeu Fabra, 1988 (Galtés, JJ) [Foto aprofitable]

- Pompeu Fabra i l'entorn lingüístic europeu, 2009 (JJ-M, JJ)

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons