Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pompeu Fabra: El Mestre: Bibliografía Bàsica Pompeu Fabra

Fabra, Pompeu

        Fabra, Pompeyo (1891), Ensayo de gramática de catalán moderno. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

Fabra, Pompeu (1892), «Sobre la reforma lingüística y ortográfica», La Vanguardia (22 març).

—[Esteve Arnau] (1893), «L’ensenyança de la llengua francesa a l’Institut de Barcelona», L’Avenç V, 1, 2, 3, 4, 8 (15 gener-30 abril). Reproduït a Murgades (2005).

— (1897), «Étude de phonologie catalane (catalan oriental)», RH IV, 5-30. [OC 3]

— (1898), Contribució a la gramatica de la llengua catalana. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

— [Esteve Arnau] (1900), «L’ensenyança oficial a Catalunya. El programa oficial de l’assignatura de francès», Catalonia 9, (3 març), 76. Reproduït a Murgades (2005).

— (1903), «La representació de la “l” palatal en català». BDLC I, 562-569. [OC 3]

— (1905), «Recensió de J. Saroïhandy “Remarques sur la conjugaison catalane” (Bulletin Hispanique [Bordeaux] VII, 128-139)», RH XIII, 269-276. [OC 3]

— (1906), «Les e toniques du catalan», RH XV, 9-23. [OC 3]

— (1907), «Le catalan dans la Grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke et dans le Grundriss der rom. Philologie», RH XVII, 1-45. [OC 3]

— (1908), «Qüestions d'ortografia catalana», PCILC, 188-221 [cf. esmenes a les pàg. 123, 129, 137, 162]. [OC 3]

Fabra, Pompeyo (1912), Gramática de la lengua catalana. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

Fabra, Pompeu (1913), «Recensió de Pere Barnils: Die Mundart von Alacant. Beitrag zur Kenntnis der Valencianischen (Halle 1913)». BDC I, 59-63. [OC 3]

— (1917, 21923, 31931, 41937), Diccionari ortogràfic. Barcelona: IEC. [OC 4]

— (1918, 71933), Gramàtica catalana. Barcelona: IEC. [OC 2] 

— (1919-1928, 21954-1956): Converses filològiques (10 vol. en 2). Barcelona: Barcino (ed. per Santiago Pey). [OC 7]

— (1919-1928, 31983-1984), Converses filològiques (2 vol.). Barcelona: Edhasa (ed. per Joaquim Rafel). [OC 7]

— (1919), Gramàtica francesa. Barcelona: Catalana. [OC 3]

— (1924), Gramàtica anglesa. Barcelona: Catalana. [OC 3]

— (1928), Abrégé de grammaire catalane. Paris: Les Belles Lettres. [OC 2]

— (1929), Compendio de gramática catalana. Barcelona: Catalonia. [OC 2]

— (1932a), Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Catalonia. [OC 5] 

— (1932b), El català literari. Barcelona: Barcino. [OC 4]

— (1941), Grammaire catalane. Paris: Les Belles Lettres. [OC 2]

— (1946), Gramàtica catalana. París: Cultura Catalana. [OC 6]

[— (1948), Curs de llengua catalana per correspondència. París: Generalitat de Catalunya/Servei de Cultura]. [OC 8: 877-931]

— (1956 [192007]), Gramàtica catalana. Barcelona: Teide (ed. per  Joan Coromines). [OC 6]

— [2005-2013: 1 (2005), 2 (2006), 3 (2006), 4 (2008), 5 (2007), 6 (2009), 7(2010), 8 (2011), 9 (2013)], Obres completes (9 vol.). Edició a cura de Jordi Mir & Joan Solà. Barcelona: IEC.

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons