Skip to main content

Pompeu Fabra: El Mestre: Bibliografía Bàsica Pompeu Fabra

Fabra, Pompeu

        Fabra, Pompeyo (1891), Ensayo de gramática de catalán moderno. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

Fabra, Pompeu (1892), «Sobre la reforma lingüística y ortográfica», La Vanguardia (22 març).

—[Esteve Arnau] (1893), «L’ensenyança de la llengua francesa a l’Institut de Barcelona», L’Avenç V, 1, 2, 3, 4, 8 (15 gener-30 abril). Reproduït a Murgades (2005).

— (1897), «Étude de phonologie catalane (catalan oriental)», RH IV, 5-30. [OC 3]

— (1898), Contribució a la gramatica de la llengua catalana. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

— [Esteve Arnau] (1900), «L’ensenyança oficial a Catalunya. El programa oficial de l’assignatura de francès», Catalonia 9, (3 març), 76. Reproduït a Murgades (2005).

— (1903), «La representació de la “l” palatal en català». BDLC I, 562-569. [OC 3]

— (1905), «Recensió de J. Saroïhandy “Remarques sur la conjugaison catalane” (Bulletin Hispanique [Bordeaux] VII, 128-139)», RH XIII, 269-276. [OC 3]

— (1906), «Les e toniques du catalan», RH XV, 9-23. [OC 3]

— (1907), «Le catalan dans la Grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke et dans le Grundriss der rom. Philologie», RH XVII, 1-45. [OC 3]

— (1908), «Qüestions d'ortografia catalana», PCILC, 188-221 [cf. esmenes a les pàg. 123, 129, 137, 162]. [OC 3]

Fabra, Pompeyo (1912), Gramática de la lengua catalana. Barcelona: L’Avenç. [OC 1]

Fabra, Pompeu (1913), «Recensió de Pere Barnils: Die Mundart von Alacant. Beitrag zur Kenntnis der Valencianischen (Halle 1913)». BDC I, 59-63. [OC 3]

— (1917, 21923, 31931, 41937), Diccionari ortogràfic. Barcelona: IEC. [OC 4]

— (1918, 71933), Gramàtica catalana. Barcelona: IEC. [OC 2] 

— (1919-1928, 21954-1956): Converses filològiques (10 vol. en 2). Barcelona: Barcino (ed. per Santiago Pey). [OC 7]

— (1919-1928, 31983-1984), Converses filològiques (2 vol.). Barcelona: Edhasa (ed. per Joaquim Rafel). [OC 7]

— (1919), Gramàtica francesa. Barcelona: Catalana. [OC 3]

— (1924), Gramàtica anglesa. Barcelona: Catalana. [OC 3]

— (1928), Abrégé de grammaire catalane. Paris: Les Belles Lettres. [OC 2]

— (1929), Compendio de gramática catalana. Barcelona: Catalonia. [OC 2]

— (1932a), Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Catalonia. [OC 5] 

— (1932b), El català literari. Barcelona: Barcino. [OC 4]

— (1941), Grammaire catalane. Paris: Les Belles Lettres. [OC 2]

— (1946), Gramàtica catalana. París: Cultura Catalana. [OC 6]

[— (1948), Curs de llengua catalana per correspondència. París: Generalitat de Catalunya/Servei de Cultura]. [OC 8: 877-931]

— (1956 [192007]), Gramàtica catalana. Barcelona: Teide (ed. per  Joan Coromines). [OC 6]

— [2005-2013: 1 (2005), 2 (2006), 3 (2006), 4 (2008), 5 (2007), 6 (2009), 7(2010), 8 (2011), 9 (2013)], Obres completes (9 vol.). Edició a cura de Jordi Mir & Joan Solà. Barcelona: IEC.

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons