Skip to Main Content

Tècniques d'interacció digital i de computació

Guia de recursos per elaborar un treball acadèmic

Consulteu la guia Recursos per al Treball de Final de Grau (TFG), on hi trobareu, entre altres informacions, la normativa de les diferents titulacions per elaborar els TFG, informacions sobre el procés de cerca d’informació i sobre el seu ús, enllaços a diversos recursos d’informació i bibliografies de suport.

També us interessa:

Bibliografia sobre com elaborar un treball acadèmic

Repositoris

Als repositoris trobareu, en format digital i en accés obert, materials derivats de la producció científica d'una institució (universitat, centre d'investigació, etc.).

El seu objectiu és facilitar l'accés a la comunitat científica internacional als resultats de la recerca realitzada pels seus membres i augmentar la visibilitat de la producció científica de la institució. També contribueix a la preservació dels documents digitals dipositats al repositori.

Els repositoris institucionals acostumen a incloure articles científics, ponències, comunicacions a congressos i materials docents dels professors i investigadors, i treballs de l'estudiantat (tesis, TFG, TFM).

Suport a la recerca

Hi trobareu, entre altres, informacions i recomanacions per:

  • Tenir més visibilitat de la vostra recerca publicant al Repositori Obert UdL
  • Saber quines són les vies d'acompliment de l'accés obert
  • Com signar la producció científica
  • Avaluar i acreditar les vostres activitats de recerca
  • Conèixer la informació que gira a l'entorn dels drets d'autor

Ho trobareu a: Web de Biblioteca i Documentació > Investiga i publica > Suport a la recerca

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons