Skip to Main Content

PEDro (Physiotherapy Evidence Database)

 

Des de l'opció Búsqueda del menú podreu accedir a les diferents opcions de cerca.

Abans d'iniciar la cerca és millor passar algun temps pensant en la pregunta que voleu respondre. El motiu és que la formulació i perfeccionament de la teva pregunta, fa que sigui més fàcil la cerca per a obtenir els resultats adequats.

Model PICO

  PACIENT INTERVENCIÓ COMPARACIÓ RESULTATS
Us heu de preguntar Quin és el grup de pacients o població d'interès? Quina intervenció es vol realitzar? Quina alternativa es pot comparar amb la intervenció? Quin és el resultat que es vol obtenir?
Exemple "En dones amb un embaràs de baix risc" "el monitoratge fetal durant el part" "en comparació amb l'auscultació intermitent" "redueix la mortalitat perinatal?"

Font: Capítulo 4: Formulación de preguntas clínicas de la GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico

 

Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com es realitza una pregunta clínica en format PICO.

Opcions de cerca

Dins l'opció de la cerca bàsica, només ens trobarem una casella on introduir el/s terme/s de la nostra consulta.

Per defecte PEDro cercarà la paraula exacta. Podeu utilitzar operadors booleans, truncaments i comodins per ajustar la cerca a les vostres necessitats d'informació.

Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com es realitza una cerca bàsica.

Totes les cerques s'han de fer en anglès

Per defecte ens apareix l'opció de cerca Avançada, es un formulari on podem indicar en quin camp del registre volem realitzar la cerca, no es necessari omplir totes les caselles.

Abstratct &Tittle Localitza aquells registres que continguin en el camp Titol i Resum el/s terme/s cercats
Therapy Permet limitar la cerca a una teràpia en concret (seleccionar dins el desplegable)
Problem Permet limitar la cerca per una malaltia concreta o símptomes (seleccionar dins el desplegable)
Body part Sobre quina part del cos es realitza la cerca (seleccionar dins el desplegable)
Subdiscipline Per afinar més les cerques (seleccionar dins el desplegable)
Topic Per afinar més les cerques segons el tema (seleccionar dins el desplegable)
Method Si voleu cercar informació facilitada per guies clíniques, pràctiques... (seleccionar dins el desplegable)
Author/Association Permet limitar la cerca per autoría.
Title only Localitza aquells registres que continguin en el camp Titol el/s terme/s cercats
Source Cerca per font d’informació
Published since Permet limitar la cerca per data de publicació.
New records added since Permet recuperar registres segons la data d'introducció a la base de dades independentment de la seva data de publicació.
Score of at least Permet localitzar els assaigs clínics segons l'escala de puntuació PEDro

Podeu combinar les diferents opcions indicades amb l'operador AND, o bé, OR.

Podeu indicar el número de registres que voleu visualitzar per pàgina (desplegable)

 

Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com es realitza una cerca bàsica.

Per a buscar evidència sobre fisioteràpia tenim un formulari de cerca inclou vàries opcions. Com a mínim heu de marcar una opció. Com més opcions de cerca marqueu, més exacta serà la cerca. No cal fer una selecció en cada camp del formulari.

  • Si la cerca recupera massa articles irrellevants, s'ha d'intentar seleccionar més termes.
  • Si la cerca obté molt poca informació, s'ha d'intentar seleccionar menys termes.
The health problema... Seleccioneu quina és l’afecció
The Body Part affected is Seleccioneu quina és la part del cos afectada pel problema
The symptom or dificulty experienced Quina és la simptomatologia
The treatment i’d like know about is Seleccioneu quin possible tractament tenen els problemes de salut o els símptomes

També podeu escollir si voleu que la cerca recuperi tots els registres (Show all records) o bé només aquells que contenen el sumari (Show only records with consumer summaries).

Operadors

Els operadors booleans són uns elements que permeten combinar les paraules claus, triades per a fer les cerques, i definir relacions entre aquestes. Ajuden a ampliar o reduir el nombre de resultats obtinguts en la cerca. No és convenient utilitzar de seguida l'operador NO, només quan tinguis la seguretat que no elimina resultats que sí que t'interessen.

AND

Per combinar termes de cerca quan una cerca amb un únic terme hagi recuperat massa registres.
OR  Per combinar termes de cerca quan una cerca amb un únic terme de cerca hagi recuperat pocs registres.

No es pot utilitzar dins d'una mateixa cerca els operadors AND i OR.

 

Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com optimitzar la cerca indican els errors més habituals i com evitar-los.

 

De vegades et pots trobar amb diversos termes semblants que vols incloure en una cerca. Per a no haver d'escriure tots els termes, en moltes bases de dades pots utilitzar els caràcters comodí o de "truncament": La forma d'expressar un truncament o una màscara pot variar d'una base de dades a una altra, només has de consultar l'ajuda de cada base de dades per saber quina és l'expressió que utilitza.

Opcions Símbol Comentari Exemple
Truncament *

El truncament amplia la cerca i permet recuperar diverses terminacions d'una paraula.

Asterisc ( * ) Podeu utilitzar el truncament al final o al començament del terme:

enthesopath*  = recuperarà els registres que continguin tant el  terme enthesopathy com enthesopathies

*edemarecuperarà registres amb el terme edema, oedema, lymphedema o lymphoedema

 

Nota: Utilitza l'operador de truncament amb precaució, es pot obtenir un nombre elevat de resultats. 

Comodí / Màscares @ Serveix per a substituir un sol caràcter al final o al mig de la paraula.
Substitueix una lletra enmig d'una paraula. Això és útil si una paraula està escrita de forma diferent, però té el mateix significat.

Raws@n = recuperarà Rawson o Rawsen

 

Nota: Poden ser d'utilitzat per recuperar formes diferents d'escriure una mateixa paraula segons l'anglès britànic i l'americà.

Cerca per frases " " Permet cercar articles que contenen una frase en lloc de contenir un conjunt de paraules clau en ordre aleatori. quality of health care
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons