Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Formats recomanats per dipositar els fitxers al Repositori

 • Documents textuals:
  • Adobe PDF (.pdf)
  • Text (.txt / .asc)
  • LibreOffice Writer (.odt)
  • Microsoft Word (.docx)
 • Taules de dades:
  • Valors separats per comes (.csv)
  • Valors separats per tabuladors (.tsv / .tab)
  • LibreOffice Calc (.ods)
  • Microsoft Excel (.xlsx)
 • Imatges:
  • TIFF (.tiff / .tif)
  • PNG (.png)
  • JPEG (.jpg / .jpeg)
  • SVG (.svg)
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons