Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Índexs d'impacte: ICDS (MIAR)

Què és?

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades que analitza la presència de més de 40.000 publicacions en bases de dades bibliogràfiques i recursos d'avaluació , i com a resultat n'obté l'Iindicador d'impacte anomenat ICDS. Té una periodicitat anual.

ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

L'ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és un indicador que mostra la visibilitat de les revistes en diferents bases de dades científiques d'abast internacional i en recursos d'avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d'informació de rellevància internacional.

Des de la pantalla de cerca, podeu cercar una revista per les opcions següents:

  • per ISSN o paraules del títol
  • alfabèticament pel títol
  • per àmbit, camp acadèmic, entitat acadèmica o país

Al registre de cada revista podeu veure l'ICDS i com s'ha calculat:

L'ICDS es calcula segons els criteris següents:

  • Si la revista apareix a Web of Science Core Collection (AHCI, SCIE, SSCI o ESCI) o a Scopus s'assigna una puntació de 3,5.
  • Si la revista apareix als índexs clàssicos de Web of Science (AHCI, SCIE o SSCI) i també a Scopus s'assigna una puntació d'1.
  • Si la revista apareix en una base de dades d'indexació i resum (especialitzada o multidisciplinària) o a DOAJ s'assigna una puntuació de 3.
  • Si está inclosa en dos o més bases de dades especialitzades o multidisciplinàries s'assigna un total de 5 punts (3+2).
  • Si no apareix en cap base de dades d'indexació però sí al catàleg Latindex (no al directori Latindex) o en un repertori d'avaluació (CARHUS Plus, CIRC, SJR i segell de qualitat FECYT) s'assigna una puntuació de 2,5.
  • Si apareix únicament a la base española de sumaris DIALNET s'assigna 0,4 puntos.
  • Per finalitzar, el càlcul es completa amb l'índex de pervivència de la revista, que es calcula segons el logaritme del total+- d'anys de vida del títol des de l'inicio de la seva publicació, considerant-ne un màxim de 30 anys en el càlcul.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons