Skip to main content

Guia per al compliment dels mandats d’accés obert

2. Accions en el procés de publicació d'un article

Trieu la revista on vulgueu publicar seguint els vostres criteris: revistes d'accés obert i revistes amb accés restringit. 

Revistes d'accés obert

En cas que es tracti d'una revista d'accés obert, és a dir, una publicació que no restringeix l'accés i permet la reutilització dels continguts, generalment mitjançant llicència del tipus Creative Commons, podeu dipositar al repositori una còpia de l'article publicat. En el cas que hi hagi un cost (APC: article Processing Charges) per  publicar en aquestes revistes aquest  cost pot ser elegible en el projecte de recerca.

Revistes amb accés restringit

En el cas que es tracti d'una revista amb accés restringit mitjançant pagament o subscripció, o bé sigui d'accés públic però mantingui tots els drets reservats, 

  • a. Verifiqueu que permet dipositar al repositori institucional una còpia de l'article, un cop revisat, i en un termini no superior al permès en els mandats (Llei de la ciència -12 mesos /Horitzó 2020 - 6 mesos, o, en el cas de les ciències socials i humanitats, 12 mesos). Si això no s'específica, podeu consultar-ho en portals com ara SHERPA/ROMEO o DULCINEA

 

  • b. Comproveu el contracte o la llicència que signeu amb l'editorial (copyright Transfer Agreement o Licence to Publish) i mireu quins són els usos permesos pel que fa a la difusió. En el cas que no se'n permeti el dipòsit en un repositori, podeu intentar negociar-ho amb l'editorial afegint una addenda al contracte o la llicència. 

 

  • c. Guardeu sempre la darrera versió de l'article que heu enviat després del procés de peer review (aquesta versió rep noms diferents: posprint author's final draft; accepted author manuscript; accepted version, postprint, etc.), ja que algunes editorials només permeten publicar aquesta versió en els repositoris institucionals. Aquesta versió, i la versió definitiva publicada, compleixen els mandats de la Llei de la ciència i Horitzó 2020.

 

  • d. Tingueu en compte que moltes revistes ofereixen la possibilitat de publicar l'article en accés obert, és a dir, sense restriccions d'accés i permetent-ne la reutilització, mitjançant l'anomenat model híbrid sempre que es pagui la tarifa corresponent (APC: Article Processing Charges). Aquest cost pot ser elegible en el projecte de recerca de la mateixa manera que ho són els possibles costos de publicar en accés obert. 

Altres recomanacions

Incloeu en l'article l'organisme finançador i el codi del projecte. Per signar els articles (nom personal i filiació) seguiu les recomanacions del Nom Bibliogràfic Universal (NBU), incloent-hi el vostre codi ORCID a la tramesa de la signatura quan feu la tramesa de l'article. ​

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons