Skip to Main Content

20è Aniversari Biblioteca de Ciències de la Salut "Jaume d'Agramunt"

La Biblioteca de Ciències de la Salut "Jaume d'Agramunt"

Els seus orígens

Des dels seus inicis fins al moment actual, la Biblioteca de Ciències de la Salut "Jaume d'Agramunt" ha experimentat una sèrie de canvis tant pel que fa a la seva denominació i ubicació, com pel que fa a la seva estructura. Té els seus orígens en la Biblioteca de la Facultat de Medicina, creada l'any 1982, les dependències de la qual estaven situades al carrer Anselm Clavé de la ciutat de Lleida.

Amb el trasllat de la Facultat al recinte de l'Hospital de Santa Maria, s'inicià un període de 10 anys (1989-1999) en què patí una sèrie de transformacions. En primer lloc, l'any 1991 va incorporar el fons bibliogràfic de l'Escola d'Infermeria, creada l'any 1988. Poc després, l'any 1992 va comportar dos canvis significatius per a la Biblioteca.

En primer lloc, el traspàs de la Universitat de Barcelona a la naixent Universitat de Lleida i, en segon lloc, el canvi de nom. La denominació de Biblioteca de Ciències de la Salut volia reflectir el fet que la biblioteca atenia dos ensenyaments -Medicina i Infermeria-. Més tard, l'any 1993 esdevingué clau per definir el seu lloc dins de la nova organització universitària i bibliotecària: passà a formar part de l'estructura del Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL.

L'augment del fons bibliogràfic i d'usuaris va plantejar la necessitat d'un nou espai. Així, el 26 de febrer del 1999 es va inaugurar la nova Biblioteca, que compartiria edifici amb l'Escola Universitària d'Infermeria, i que rebria el nom de "Biblioteca Jaume d'Agramunt" com a homenatge al personatge medieval que destacà pels seus rellevants treballs en el camp de la medicina.


Text: Josep M. Arrufat i Rosa Muñoz
Extret de: Arrufat JM, Muñoz R. El Servei de Biblioteca de la Universitat de Lleida. Butlletí mèdic. Col·legi Oficial de Metges de Lleida. 2002;(36):12-15

En l'actualitat

Després de 20 anys en l’actual seu, la Biblioteca de Ciències de la Salut, continua prestant servei a l’estudiantat i professorat de la Facultat de Medicina i de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, així com a altres estudiants de la UdL amb temàtiques afins a Ciències de la Salut, i professionals de l’àmbit sanitari. El nombre de graus i màsters impartits per aquestes dues facultats en el nostre campus, s’ha incrementat notablement, passant a tenir un total de 10 titulacions i més de 2000 usuaris als quals la biblioteca dóna servei. Disposa d’un espai de 722 m2, i un total de 200 llocs de lectura.
Els fons bibliogràfics dipositats a la biblioteca han experimentat un fort increment arribant a gairebé 25.000 documents en format paper i la possibilitat de poder accedir a més de 11.000 recursos en format electrònic (bases de dades, revistes, llibres, etc.) de l’àmbit de les ciències de la salut.
Per altra banda els serveis que s’ofereixen des de Biblioteca i Documentació a tota la comunitat universitària també han anat en augment; préstec d’espais, equipaments tecnològics, sessions de formació d’usuaris, suport a la recerca, etc., adaptant-se així a les noves demandes dels usuaris.

Finalment recordar, que la gran l’evolució que ha experimentat la Biblioteca de Ciències de la Salut “Jaume d’Agramunt”, ha estat possible gràcies a la inestimable implicació i esforç de tot el personal que ha treballat en aquesta biblioteca, tasca iniciada per l’Araceli Fernández al febrer de 1982 a la Biblioteca de Medicina a la seu d’Anselm Claver i continuada per tot el personal que ha anat passant per la biblioteca fins al dia d’avui, així com pel suport de la Direcció de Biblioteca i Documentació i de la Unitat Tècnica Central.

Us convidem a fer un petit recorregut fotogràfic per la nostra biblioteca.

Text: Laura Jové
Cap de la Biblioteca de Ciències de la Salut “Jaume d’Agramunt” (2004 fins l’actualitat)

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons