Skip to Main Content

COVID-19, accés lliure a recursos i artícles científics: Inici

Moltes editorials en aquest moment faciliten l'accés en obert tant a la comunitat científica com a la societat en general a recursos i articles científics referents al coronavirus Covid-19 que es publiquen en les seves revistes.

En aquesta pàgina trobareu les principals iniciatives. El llistat s'anirà actualitzant en funció de les novetats que vagin arribant.

PLATAFORMA INFORMACIÓ / ACCÉS

AIP Publishing, ha realitzat una recopilació d'informació sobre pandèmies i malalties infeccioses que posa l'abast de manera gratuïta.

Coronavirus

American Physiological Society, proporciona accés a articles sobre el COVID-19 publicats en les seves publicacions.

Coronavirus-Related Collection

Annual Reviews, facilita l'accés a totes les seves publicacions de forma gratuïta (fins el 30 d'abril).

Accés al llistat de revistes

undefined

ASTM International, proporciona accés gratuït 

Registrar-se

ASTM Standards & COVID 19

undefined

Bioscientifica, facilita l'accés lliure a una col·lecció amb les darreres investigacions publicades en les seves revistes sobre el COVID-19.

Accés a la col·lecció COVID-19

BioWorld, proporciona accés a tota una col·lecció d'informació sobre el brot de coronavirus COVID-19.

Accés

CABI's Global Health, recolzant a la invetisgació proporciona accés gratuït a informació rellevant sobre el coronavirus.

Coronavirus collection

Cambrigde University Press us proprociona accés lliure a articles referents al COVID-19 que s'ha publicat en les seves revistes.

Coronavirus free access collection

COVI-19 resources and information

Accés a llibres

undefined

CAS a Division of the American Chemical Society, ofereix en obert una recopilació de recursos per a l'investigació del COVID-19.

CAS COVID-19 Resources

Clarivate Analytics, per mitjà de la web sobre informació del COVID-19, facilita a les principals investigacions i notícies.

Coronavirus resources

CNKI (China National Knowledge Infrastructure), aquesta plataforma té com a objectiu faciliar la difusió de tota la investigació duta a terme a la Xina. 

Accés

Cochrane, facilita accés a informació rellevant i actualitzada sobre el COVID-19.

Coronavirus (COVID-19)-Cochrane resources and news

DynaMed ofereix accés a informació sobre el COVID-19 i les darreres actualitzacions.

Topic COVID-19 (Novel Coronavirus)

EBSCO proprociona accés a recursos que proprocionen informació sobre el COVID-19.

Centro de Recursos de EBSCO de la enfermedad del coronavirus

COVID-19 update & information

IEEEXplore facilita l'accés lliure a una col·lecció d'articles sobre el COVID-19 que poden ser d'utilitat als investigadors.

COVID-19 related research in IEEEXplore

undefined

Emerald Publishing han agrupat una sèrie de recursos d'investigació relacionats amb el coronavirus i les epidèmies en general. Aquests recursos es troben en obert i de forma gratuïta fins a final del 2020.

Coronavirus, the management of epidemics and the wider impact on society

undefined

Fundación Index, ha creat una nova plataforma d'accés lliure, COVIviendo, amb informació essencial destinada a facilitar la tasca als professionals durant aquesta pandèmia.

COVIviendo, espacio de cuidados

IOP Publishing proprociona accés a articles d'interès sobre el coronovirus.

Coronavirus

Journal of Visualized Experiments, la unitat de biblioteca i documentació té subscrit JOVE, però en aquest moments també facilita l'accés gratuït a vídeos de la col·lecció Educació (fins al 15 de juny).

Coronavirus Free Access Resource Center

Com sol·licitar l'accés gratuït.

JSTOR i els seus editors, facilita l'accés fins al 31 d'agost a més de 26 revistes de salut pública.

Accés

 

undefined

Oxford Academic, facilita accés a tota una serie de recursos disponibles sobre la Covid-19: pàgina de recull de recursos en línia i de revistes líders de lliure accés per ajudar a investigadors i comunitat mèdica.

Accés

Proquest per donar resposta a la necesitat de localitzar informació de qualitat sobre el coronavirus COVID-19, ha creat una nova base de dades. (xarxa UdL)

Coronavirus research database

undefined

Rockefeller University Press, proporciona accés lliure als seus articles fins al 31 de maig de 2020

Journal of Cell Biology

Journal of Experimental Medicine

Journal of General Physiology

Life Science Alliance

undefined

Sage Publishing facilita accés lliure a articles relacionats amb el COVID-19 i d'altres recursos.

Coronavirus (COVID-19) Research

Elsevier proporciona accés lliure a tota la investigació mèdica sobre el Covid-19.

Novel Coronavirus Information Center

Responding to COVID-19

Articles d'accés lliure sobre el COVID-19

Elsevier COVID-19 Healthcare Hub

Springer Nature us proprociona accés lliure a articles referents al COVID-19 que s'ha publicat en les seves revistes.

SARS-CoV-2 and COVID-19

undefined

Statista proprociona accés lliure a tot el seu contingut sobre el COVID-19.

COVID19/Coronavirus

La editorial Taylor & Francis Group ha creat una web COVID-19: Novel Coronavirus Content, on proporciona lliure accés a tota la informació sobre el covid-19 publicada per ells (articles, capítols de llibres,...)

COVID-19: Novel Coronavirus Content

Thomson Reuters, facilita l'accés a recursos per al profesional del dret i personal investigador.

COVID-19 resource center

Accés dossier "Impacto jurídico del COVID-19: novedades laborables del Real Decreto -ley 8/2020".

Wiley facilita l'accés des de la seva pàgina Covid-19: Novel coronavirus outbreak, a articles i capítols de llibres.

Covid-19: Novel Coronavirus Outbreak

Wolters Kluwer per ajudar als investigadors ha creat una pàgina de recursos d'accés obert amb una varietat d'informació sobre el coronavirus.

COVID-19 Resources & Tools (Coronavirus Resources)

COVID-19 tools & resources for clinicians

En resposta a la pandèmia de COVID-19, l'Institut Allen d'Intel·ligència Artificial s'ha associat amb els principals grups d'investigació per preparar i distribuir el Conjunt de Dades d'Investigació Oberta COVID-19 (CORD-19), un recurs gratuït de més de 29.000 articles acadèmics, inclosos més de 13.000 amb text complet, sobre COVID-19 i la família de virus coronavirus per al seu ús per la comunitat d'investigació mundial.

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)

L'Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, dins de la seva col·lecció de codis elecrònics ha publicat un nou codi sobre el COVID-19.

Crisis sanitaria COVID-19

Treballa en estreta col·laboració amb diverses editorials que han signat la iniciativa coordinada pel Wellcome Trust, per fer que el contingut de COVID-19 estigui disponible gratuïtament per a ajudar a la situació global actual.

undefined

S'ha creat a Zenodo una comunitat d'investigació per al COVID-19, on s'ha recopilat els resultats de les investigacions sobre el coronavirus.

 

undefined

LitCovid és un recurs des d'on podreu accedir a informació constantment actualitzada sobre el COVID-19. Els articles s'actualitzen diàriament i s'organitzen per temes d'investigació i localització geogràfica.

 

Loading ...
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons