Skip to Main Content

Revisions Sistemàtiques

Què és una Revisió Sistemàtica?

Una revisió sistemàtica té com a objectiu identificar, valorar i resumir totes les proves empíriques que compleixin amb uns criteris d'elegibilitat prèviament especificats per respondre a una pregunta de recerca concreta. Els investigadors que realitzen revisions sistemàtiques utilitzen mètodes explícits i sistemàtics seleccionats per minimitzar el biaix, per produir resultats més fiables que informin la presa de decisions. (Cochrane Library)

En termes bàsics, una revisió sistemàtica és una revisió exhaustiva de l'evidència científica basada en un protocol, generalment dissenyada per respondre una pregunta de recerca específica. Per tant, una revisió sistemàtica és una lent a través de la qual es veu l'evidència (aplicada), tal com es mostra a la imatge següent.

En l'actualitat s'ha proposat una revisió d'aquesta piràmide: 

(A) La piràmide tradicional.

(B) Revisió de la piràmide:

(1) les línies que separen els dissenys dels estudis es tornen ondulades (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation),

(2) les revisions sistemàtiques es tallen de la piràmide.

(C) La piràmide revisada: les revisions sistemàtiques són una lent a través de la qual es veu l'evidència (aplicada)

Les característiques clau d'una revisió sistemàtica són:

 1. Pregunta ben definida i estructurada, ha de respondre a un problema concret i delimitat (no és un estat de la qüestió)
 2. La cerca ha de ser estructurada i explicita, s'ha de poder reproduir
 3. Extracció de les dades que s'emmotllen als nostres criteris de cerca inicials
 4. Cal sempre anàlisi de la qualitat de la informació obtinguda
 5. Redacció de l'informe final derivat de la informació obtinguda (ha d'incloure tant dades qualitatives com quantitatives)

Font: Cochrane

Què pot oferir la biblioteca?

Segons la  National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's en el llibre Standards for Systematic Reviews, l'equip de revisió sistemàtica ha de treballar amb un bibliotecari/documentalista durant els següents passos:

3.1.1. Work with a librarian or other information specialist trained in performing systematic reviews to plan the search strategy

3.1.2. Design the search strategy to address each key research question

3.1.3. Use an independent librarian or other information specialist to peer review the search strategy

La biblioteca de Ciències de la Salut us pot ajudar a:

 • Identificar bases de dades rellevants per dur a terme cerques bibliogràfiques relacionades amb el vostre tema.
 • Dissenyar i implementar estratègies de recerca complexes i completes per maximitzar la recuperació d'estudis rellevants.
 • Utilitzar el programari de gestió de referències bibliogràfiques, Mendeley per gestionar els resultats.
 • Crear alertes de cerca per garantir que es trobin estudis nous mentre es faci una revisió sistemàtica.
 • Trobar  revisions i protocols sistemàtics existents per informar el vostre propi desenvolupament de protocol.
 • Localitzar els articles a text complet.
 Referències bibliogràfiques (clicar)

 

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons