Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Revisions Sistemàtiques

Què és una Revisió Sistemàtica?

Una revisió sistemàtica té com a objectiu identificar, valorar i resumir totes les proves empíriques que compleixin amb uns criteris d'elegibilitat prèviament especificats per respondre a una pregunta de recerca concreta. Els investigadors que realitzen revisions sistemàtiques utilitzen mètodes explícits i sistemàtics seleccionats per minimitzar el biaix, per produir resultats més fiables que informin la presa de decisions. (Cochrane Library)

Una revisió sistemàtica intenta reunir totes les proves empíriques que s'ajusten als criteris d'elegibilitat especificats prèviament per respondre una pregunta de cerca específica. Les característiques clau d'una revisió sistemàtica són:

 • una pregunta clarament definida amb criteris d'inclusió i exclusió,
 • recerca rigorosa i sistemàtica de la literatura,
 • avaluació crítica dels estudis inclosos,
 • extracció i gestió de dades,
 • anàlisi i interpretació de resultats,
 • i informe per a la seva publicació.

Font: Cochrane

Què pot oferir la biblioteca?

Segons la  National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's en el llibre Standards for Systematic Reviews, l'equip de revisió sistemàtica ha de treballar amb un bibliotecari/documentalista durant els següents passos:

3.1.1. Work with a librarian or other information specialist trained in performing systematic reviews to plan the search strategy

3.1.2. Design the search strategy to address each key research question

3.1.3. Use an independent librarian or other information specialist to peer review the search strategy

La biblioteca de Ciències de la Salut us pot ajudar a:

 • Identificar bases de dades rellevants per dur a terme cerques bibliogràfiques relacionades amb el vostre tema.
 • Dissenyar i implementar estratègies de recerca complexes i completes per maximitzar la recuperació d'estudis rellevants.
 • Utilitzar el programari de gestió de referències bibliogràfiques, Mendeley per gestionar els resultats.
 • Crear alertes de cerca per garantir que es trobin estudis nous mentre es faci una revisió sistemàtica.
 • Trobar  revisions i protocols sistemàtics existents per informar el vostre propi desenvolupament de protocol.
 • Localitzar els articles a text complet.

 

Referències:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons