Skip to Main Content

Revisions Sistemàtiques

Tipus de Revisions

A continuació mostrem de manera resumida la següent classificació basada en els aspectes següents de la revisió: metodologia o característiques, recursos necessaris per a la realització i l'objectiu. 

 

1- Revisió narrativa o tradicional

 • No respon a una pregunta clara i específica de recerca.
 • Identifica, analitza, valora i interpreta el coneixement sobre un tema específic.
 • Resumeix els aspectes clau del coneixement actual sobre un tema. És una opinió experta que es recolza per dades o evidències.
 • Es recomana descriure el procés de cerca.

2- Revisió sistemàtica (RS)

 • Síntesi crítica de la investigació primària sobre una pregunta de recerca clara i concreta.
 • Tracta d'identificar, seleccionar, sintetitzar i avaluar les proves disponibles corresponents a aquesta pregunta. Avalua el risc de biaix dels estudis que inclou.
  • Basat en assaigs clínics controlats aleatoris (ECA) - Millor evidència.
  • Basat en altres tipus d'estudis clínics o de literatura: la millor evidència disponible.
  • Metaanàlisi - Una revisió sistemàtica quantitativa que aplica l'anàlisi estadística. 
 • Una revisió sistemàtica pot ser quantitativa o qualitativa.
  • Una revisió sistemàtica quantitativa inclourà estudis que tenen dades numèriques.
  • Una revisió sistemàtica qualitativa deriva de dades d'observacions, entrevistes o interaccions verbals i se centra en els significats i les interpretacions dels participants. Inclourà grups de discussió, entrevistes, observacions i diaris

3- Revisió de revisions: Umbrella reviews or Overview of reviews

 • Respon una pregunta més àmplia que la RS.
 • Recopila la informació de diverses RS.
 • Se centra en una condició o problema de salut per als quals hi ha dues o més intervencions possibles.
 • Reuneix en un sol document els resultats de les diferents RS, oferint una visió general ràpida i alhora un llistat exhaustiu de l'evidència disponible.

4- Revisió ràpida

 • Similar a la RS, però pren una "drecera" metodològica (per ex. renunciar a realitzar la cerca en diferents fonts d'informació, decidir que un sol autor seleccioni els estudis en comptes de dos o no realitzar una valoració del risc de biaix completa, etc. .) per obtenir una resposta ràpida.
 • La drecera metodològica ha d'estar explícita en el protocol
 • Ha de ser interpretada amb cautela a causa de les limitacions de la seva metodologia i el destinatari ha de ser conscient dels inconvenients d'aquestes "dreceres".
 • La seva qualitat depèn directament de les dreceres que s'hagin utilitzat i com aquestes dreceres poden afectar els resultats.

5- Revisió sistemàtica d'estudis qualitatius

 • Tipus d'RS centrada en la recerca d'estudis qualitatius, tenint en compte el risc de biaix i les característiques d'aquests estudis.
 • Presenten l'evidència de forma descriptiva i sense anàlisi estadística.

6- Revisió de mètodes mixts

 • RS que combina estudis quantitatius, qualitatius i mixtos.

7- Revisió panoràmica, exploratòria, d'abast o scoping review.

 • És una primera aproximació a un tema ampli.
 • No se cerca cap resposta a una pregunta específica.
 • Ajuda a identificar llacunes de coneixement o a definir què s'entén per un aspecte determinat.
 • No valora críticament la qualitat dels estudis i no avalua el risc de biaix.
 • Sovint són el punt de partida per a posteriors RS.
 Referències bibliogràfiques (clicar)

 

 • Aguilera Eguía R. ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis? Rev Soc Esp Dolor. 2014;21(6):359-360.
 • Bravo R. ¿Sabe ud los que es una revisión paraguas? Primum non nocere 2021.https://rafabravo.blog/2010/01/19/¿sabe-ud-lo-que-es-una-revision-paraguas/.Published 2010. Accedido marzo 30,2021.
 • Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies [Internet]. Health InfLibr J. John Wiley & Sons; 2009 [citat 19 març 2019]; 26(2):91-108. Recuperat de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19490148
 • Guirao Goris, Silamani JA. Utilidad y tipos de revisión de la literatura [Internet]. ENE, Revista de Enfermeria. Fundación Index; 2015 [citat 23 maig 2019]; 9(2). Recuperat de: http://ene.enfermeria.org/ojs
 • Noble H, Smith J. Reviewing the literature: choosing a review design. [Internet]. Evid Based Nurs. BMJ.2018 [citat 23 maig 2019]; 21:39-41. Recuperat de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29535117 . DOI:10.1136/eb-2018-102895
 • Ruiz-Perez I, Petrova D. Revisiones panorámicas. Otra forma de revisión de la literatura. [Internet]. Med Clin (Barc.). 2019. [citat 23 maig 2019]. [Epub ahead of print ]. Recuperat de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30954292. DOI: 10.1016/j.medcli.2019.02.006
 • Sutton A, Clowes M, Preston L, Booth A. Meeting the review family: exploring review types and associated information retrieval requirements. Health Info Libr J. 2019;36(3):202-222.
 • Tapia-Benavente L, Vergara-Merino L, Garegnani LI, Ortiz-Muñoz L, Loézar Hernández C, Vargas-Peirano M. Rapid reviews; definitions and uses. Medwave. 2021;21(1):e8090.
 • What are the different types of review? (n.d.). Retrieved August 22, 2022, from https://support.covidence.org/help/types-of-review-explained
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons