Skip to Main Content

Revisions Sistemàtiques

Fonts d'informació  

 

BASE DE DADES .-

BASE DE DADES INFORMACIÓ PER A LA CONSULTA DESCRIPCIÓ DE LA BASE DE DADES
Pubmed

Cobertura: 1966 - actualitat

U.S. National Library of Medicine

Accés: Lliure

Base de dades referencial (articles de revistes, llibres, capítols de llibres) del camp  de la Medicina, Infermeria, ciències afins.

Conté registres de Medline, registres que encara no s'han indexat a Mediline i referències provinents d'altres fonts.

Utilitza també vocabulari controlat Medical Subject Headings (MeSH)

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la Biblioguia de Pubmed.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, per tal de poder accedir al contingut de les revistes subscrites per biblioteca i documentació heu de configurar els proxys del navegador.

Medline

Cobertura: 1946 - actualitat

Plataforma: Proquest Health and Medical Complete

U.S. National Library of Medicine

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades referencial d'articles de revistes del camp  de la Medicina, Infermeria, ciències afins.

Utilitza també vocabulari controlat Medical Subject Headings (MeSH)

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar els proxys del navegador.

Medline

Cobertura: 1950 - actualitat

Plataforma: Web of Science

U.S. National Library of Medicine

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades referencial d'articles de revistes del camp  de la Medicina, Infermeria, ciències afins.

Per a fer cerques a Medline des de la base de dades Web of Science s'ha de seleccionar des del desplegable.

Utilitza també vocabulari controlat Medical Subject Headings (MeSH)

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

Cinahl Plus

Cobertura: 1982 - actualitat

Plataforma: EBSCO

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades bibliogràfica d'infermeria i ciències de la salut.

Conté articles publicats en revistes especialitzades d'infermeria en llengua anglesa, les publicacions de l'American Nurses Association and the National League for Nursing.

Utilitza també vocabulari controlat Cinahl Subject Headings

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la Biblioguia de Cinahl.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

Cuiden Plus

Cobertura: 1995 - actualitat

Plataforma: Fundación Index

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades bibliogràfica d'infermeria.

Conté articles de revistes, llibres i capítols de llibres, actes de congressos o conferències, informes i publicacions governamentals tant d'Espanya com d'Iberoamèrica.

Per a més informació.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

PEDro

Cobertura: 1929 - actualitat

Accés: Lliure

Base de fisioteràpia basada en l'evidència que proporciona referències bibliogràfiques amb resums d'assaigs clínics controlats i revisions sistemàtiques en fisioteràpia.

Es nodreix de Medline, Pubmed, Embase, Cinahl, PsycInfo i Cochrane.

Per a més informació.

InDICEs CSIC

Cobertura: 1970 - actualitat

Plataforma: CSIC

Accés: Subscripció biblioteca

Conté les bases de dades IME, YCIT, ISOC que contenen la producció científica publicada a Espanya. Inclou articles de revistes científiques, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.

Per a més informació.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

PsycINFO

Cobertura: 1800 - actualitat

Plataforma: Proquest

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades bibliogràfica del camp de la psiquiatria i psicologia de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.

Utilitza també vocabulari controlat Thesaurus of Psychological Index Terms.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

BASE DE DADES INFORMACIÓ PER A LA CONSULTA DESCRIPCIÓ DE LA BASE DE DADES
Scopus

Cobertura: 1996 - actualitat

Plataforma: Elsevier

Accés: Subscripció biblioteca

Base de dades bibliogràfica d'àmbit multidisciplinar, conté articles drevistes, patents,..,

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

Web of Science

(WOS)

Cobertura: (segons la base de dades) - actualitat

Plataforma: Web of Science

Clarivate Analytics

Accés: Subscripció biblioteca

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars: articles de revistes, patents, actes de congressos, etc.

 

Si consulteu aquesta base de dades fora de la UdL, heu de configurar configurar els proxys del navegador.

En aquestes bases de dates també podreu localitzar índexs de cites.

 • Dialnet Plus.- Base de dades de sumaris, vol donar visibilitat a la literatura científica hispana.
 • Cuidatge.-  Base de dades de sumaris especialitzada en infermeria.
 • Portal Regional da BVS (BIREME).- Biblioteca digital que conté literatura mèdica produïda a Amèrica Llatina i el Carib.
 • Scielo.- Biblioteca digital que permet l'accés al text complet de revistes d'àmbit multidisciplinari d'Espanya, America  Llatina i el Carib.
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE).- Bielefeld University Library és un motor de cerca que proporciona més de 120 milions de documents de més de 6.000 fonts. 

LITERATURA GRISA .-

Es denomina Literatura grisa, a la informació  impresa que no es distribueix a través dels canals de difusió convencionals com a editors i llibreters; en són exemple una part important de les tesis, les actes de congressos, els fulls informatius, els informes, les memòries, les normes i especificacions tècniques i les patents. (Enciclopèdia.cat).

REPOSITORIS

 • Repositori UdL . - Repositori Institucional de la UdL
 • Recolecta .- Plataforma que permet cercar informació en els repositoris nacionals.
 • OpenAire (Open Access Infraestructure for Research in Europe).- Metacercador de repositoris.
 • F1000 Research: Open Science Platform .- Un repositori d'accés obert de la Faculty of 1000 que inclou articles sense perjudicis editorials i cartells i diapositives de les principals conferències sobre biologia i medicina.
 • OpenDOAR .- Cercador de repositoris.

TESIS DOCTORALS

ÍNDEXS

 • Global Index Medicus.- Proporciona accés mundial a informació i evidència científica sobre la salut.
 • Àfrica .- African Index Medicus.- elaborat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en col·laboració amb l'Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA)
 • Mediterrani oriental .- Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR).- Inclou més de 125 000 cites bibliogràfiques de més de 520 revistes de salut i biomèdica publicades des de 1970 fins a l'actualitat dels següents països: Afganistan, Bahrain, Egipte, Iraq, República Islàmica de l'Iran, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Marroc, Pakistan, ocupat territori palestí, Qatar, Aràbia Saudita, Sudan, República Àrab de Síria, Tunísia, Emirats Àrabs Units i Iemen.
 • Pacífico Occidental .- Western Pacific Region Index Medicus (WPRO)
 • Amèrica llatina i el Carib .- LILACS. Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 
 • Sud-est Asiàtic.- Índice Médico para la Región del Asia Sudoriental. (IMSEAR)

CERCADORS

 • Oaister  .- Catàleg col·lectiu de recursos digitals.
 • Google Acadèmic .- Cercador de literatura científic-acadèmica.
 • Cogprints .- Preprints, capítols de llibres, publicats i no publicats en psicologia, neurociències, lingüística i altres ciències..
 • Mednar .- Motor de cerca gratuït.
 • Grey Mattters: A practical search tool for evidence-based medicine .- Document per localitzar organismes, institucions de nivell mundial on poder cercar informes, guies, protocols,...,
 • Lens.org.- Cercador que proporciona informació sobre patents i coneixement acadèmic.

INFORMES

 • red internacional INAHTA  pot ser una font d'informació per trobar informes que no hagin estat indexats en bases de dades.

ABSTRACTS DE CONFERÈNCIES

Referències:

CERCA MANUAL .-

Segons el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones (cap. 2), la cerca manual consisteix a examinar manualment revistes d'interès, abstracts de conferències i altres publicacions rellevants.

Amb la cerca manual s'intenta superar les deficiències en la indexació o la cobertura de la base de dades. Les bases de dades de cites, Web of Science i SCOPUS són útils per identificar revistes i autors clau, així com el seguiment de la cerca i la localització de cites.

I ... On localitzar?

 • Cochrane Library.- Revisions sistemàtiques realitzades per la Cochrane Collaboration, amb una metodología específica i rigorosa a partir d'assaigs clínics controlats. 
 • The Campbell Collaboration.- Produeix i divulga revisions sistemàtiques de proves de recerca sobre l'efectivitat de les intervencions socials. 
 • DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects).- Valoració crítica de les revisions sistemàtiques que apareixen a les principals bases de dades biomèdiques.
 • Embase.-  És una base de dades bibliogràfica de ciències de la salut amb més de 23 milions de registres d'articles i conferències indexades a més de 7.500 revistes científiques internacionals. Conté el tesaurus de consulta EMTREE.
 • JBI COnNECT+ .- Cures de la salut basades en l'evidència (en espanyol)
 • The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports.- Revista que publica revisions sistemàtiques i protocols d'infermeria basada en l'evidència seguint la metodologia de la Joanna Brings Institute (Adelaida. Australia). Des de l'any 2020 duu per títol JBI Evidence Synthesis.
 • OT seeker .- és una base de dades que conté resums de revisions sistemàtiques i assaigs controlats aleatoris rellevants per a la teràpia ocupacional.
 • 3ie Systematic Reviews .- Repositori de revisions sistemàtiques.

(*) Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) y NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)  des de l'any 2015 la informació no s'actualitza.

 • ClinicalTrials.gov .- Registre que inclou assaigs clínics humans nous, en curs i completats tant als Estats Units com als països del món.
 • Cochrane CENTRAL Register .- Conté informes d'assaigs controlats aleatoris i quasialeatorios. La majoria dels registres CENTRAL es prenen de bases de dades bibliogràfiques (principalment MEDLINE i Embase), però els registres també es deriven d'altres fonts publicades i no publicades.
 • EU Clinical Trials Register .- The European Union Clinical Trials Register, permet cercar informació de protocols i resultats sobre assaigs clínics d'intervenció.
 • ISRCTN Registry.- Registre d'assaigs clínics primaris, reconegut per WHO i ICMJE. Incorpora una base de dades d'accés lliure.
 • WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) .- Proporciona accés a una base de dades central que conté els conjunts de dades de registre de prova proporcionats per nombrosos registres internacionals. També proporciona enllaços als registres originals complets.
 • Drug Information Portal
 • ChemID Plus .- Base de dades que conté més de 400.000 registres químics. Més de 300,000 d'aquests registres inclouen estructures químiques. ChemIDplus es pot buscar amb nom, sinònim, número de registre de CAS, fórmula molecular, codi de classificació, codi de localització, estructura i / o propietats físiques.
 • ChemSpider .- Base de dades d'estructures químiques
 • TOXNET.- Aquest recurs ha deixat d'existir peró la informació es pot localitzar en altres recursos de la NLM . Per a més informació. És un recurs on es pot buscar bases de dades sobre toxicologia, productes químics perillosos, salut ambiental i emissions tòxiques.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons