Skip to Main Content

Revisions Sistemàtiques

En aquest apartat s'ofereix una guia pas a pas per desenvolupar una estratègia de cerca per a una revisió sistemàtica, mitjançant un exemple pràctic.

EXEMPLE

Aromataris E, Riitano D. Systematic Reviews: Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence. Am J Nurs. 2014;114(5):49-56. 

Es recomana treballar els passos de forma seqüencial:

Adaptació de la informació de: Building Search Strategies dins de Systematic Reviews for Health. University of Tasmania

Referències

Imatge: rawpixel.com. Freepik

Quan teniu una necessitat informativa, heu d'intentar expressar-la en format pregunta. Una pregunta que sigui contestable, clara i específica.

"Is animal-assisted therapy more effective than music therapy in managing aggressive behaviour in elderly people with dementia?"
 
Formular la pregunta en format PICO
P elderly patients with dementia
I animal-assisted therapy
C music therapy
O aggressive behaviour

S - Tipus d'estudi

Aquesta és una pregunta de teràpia. El millor disseny d'estudi per respondre una pregunta de teràpia és un assaig controlat aleatoritzat (ECA). Podeu decidir només incloure estudis en la revisió sistemàtica que utilitzaven un ECA.

 

Nota: Per a més informació sobre els diferents formats de preguntes, podeu consultar l'apartat Etapes de la Revisió Sistemàtica (part 2)

Aquest procés ús ajudarà a identificar quins conceptes heu d'utilitzar en la vostra cerca.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4
Dementia Animal assited-therapy Music therapy Agressive behavior

Tipus d'estudi: Randomised Controlled Trial

Segons el Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (cap. 6.4.5) les cerques han d'incloure una combinació de termes de matèries seleccionades del vocabulari o tesaurus controlat,  amb una àmplia gamma de termes de text lliure per identificar tants registres rellevants com sigui possible.

Consell:

 • Si només feu servir paraules clau, podríeu perdre articles que no usin els termes precisos que heu utilitzat.
 • Si feu servir només vocabulari controlat, podríeu perdre articles que encara no s'hagin indexat.

Termes lliures

Penseu en qualsevol terme alternatiu per als conceptes clau identificats i podeu afegir-los a la Taula de conceptes. És important apuntar tants termes com sigui possible. Alguns autors poden referir-se al mateix concepte usant un terme diferent. Els articles importants poden perdre si no s'inclouen tots els termes alternatius rellevants en la cerca.

Aquests termes de text lliure es buscaran com a paraules de text (paraules en el títol, resum, paraules clau de l'autor).

Pluja d'idees  per a localitzar termes.-

 • Podeu realiitzar una cerca simple sobre el tema i en els documents que obtingueu observeu les paraules dels títols, els resums i les paraules clau de l'autor
 • Tingueu en compte possibles sinònims, variants ortogràfiques alternatives, sigles, abreviatures, termes mèdics, noms de marca de fàrmacs, etc.
 • El terme (descriptor) del vocabulari controlat també l'heu d'utilitzar com a text lliure.
 • Podeu mirar si el terme (descriptor) del vocabulari controlat, us proporciona termes relacionats o variants.

Aquesta taula de conceptes enumera termes alternatius per als quatre conceptes del nostre exemple. Aquests termes es van identificar escanejant els títols i resums d'articles recuperats d'una cerca bàsica inicial.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4

Dementia

Alzheimer

Huntington

Kluver-Bucy

Lewy

Animal-assisted therapy

Animal-assisted activities

Animal-assisted interventions

Animal therapy

Pet therapy

Dog therapy

Dog-assisted therapy

Canine-assisted therapy

Pet-facilitated therapy

Aquarium

Music therapy

Music

Singing

Sing

Auditory stimulation

Aggression

Neuropsychiatric

Apathy inventory

Cornell scale

Cohen Mansfield

BEHAVE-AD

CERAD-BRSD

Behavior

Behaviour

El vocabulari controlat està format per un índex de termes normalitzats, anomenats descriptors o encapçalament de matèria, que representen de manera unívoca un concepte, homogeneïtzant els termes emprats per a una cerca més precisa. D'aquesta manera, s'agrupen sinònims amb un sol terme i es té un  control de les polisèmies i variants ortogràfiques.

És important tenir en compte que hi ha bases de dades que utilitzen el seu propi vocabulari controlat, com per exemple.-

 • MeSH - Medical Subject Heading (Pubmed, Medline via Proquest, Cochrane)
 • Emtree - (Embase)
 • CINAHL Headings - (Cinahl via EBSCO)
 • PsycINFO Thesaurus - (PsycINFO via EBSCO)
 • Index Terms (Author keywords, MeSH, Emtree) (Scopus) no duu a terme la seva pròpia indexació. Tanmateix, és possible cercar termes de vocabulari controlats que s'hagin assignat al document.
 • DECS - Descriptores en Ciencias de la Salut (LILACS)

Concepte Explode / No Explode: Unir de manera automàtica un terme MeSH general i els termes més específics associats a ell. Si no explotem un terme, la cerca és sobre  el terme concret i no els més específics.

Quan esteu cercant els descriptors dels vostres termes rellevants, un cop l'heu localitzat, examineu on està l'arbre / jerarquia, també hi pot haver termes més específics per sota del vostre terme. Heu de decidir si només voleu:

 • cercar només l'encapçalament de la matèria exacta (que no l'exploti),
 • incloure tots els termes més específics que hi ha a sota de la cerca (exploten), 
 • o bé seleccioneu més amunt (termes més amplis) o per sota del terme (termes més específics).

Podeu marcar o no l'opció d'explotar el terme:

Veure informació relacionada amb un descriptor mesh.

També podeu indicar que el terme MeSH que heu cercat sigui el tema principal del document. Si marqueu que el terme sigui el tema principal en els resultats podreu perdre informació que us pot ser d'utilitat.

Aquesta taula de conceptes enumera termes del vocabulari controlat per als quatre conceptes del nostre exemple.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4

Dementia

Alzheimer

Huntington

Kluver-Bucy

Lewy

Dementia [mh]

Animal-assisted therapy

Animal-assisted activities

Animal-assisted interventions

Animal therapy

Pet therapy

Dog therapy

Dog-assisted therapy

Canine-assisted therapy

Pet-facilitated therapy

Aquarium

Animal Assisted Therapy [mh:noexp]

Pets [mh]

Dogs [mh]

Cats [mh]

Birds [mh:noexp]

Bonding, Human-Pet [mh]

Animals, Domestic [mh:noexp]

Music therapy

Music

Singing

Sing

Auditory stimulation

Music [mh]

Music Therapy [mh]

Acoustic Stimulation [mh]

Singing [mh]

Aggression

Neuropsychiatric

Apathy inventory

Cornell scale

Cohen Mansfield

BEHAVE-AD

CERAD-BRSD

Behavior

Behaviour

Aggression [mh]

Personality inventory [mh]

Psychomotor agitation [mh]

Abreviatures:

[mh] = MeSH

[mh:noexp] = MeSH no explode

 

Si heu de realitzar cerques a PubMed / Medline, des de gener 2019 s'ha incorporat un nou descriptor al MeSH:

Systematic Review [Publication Type]
Systematic Review as Topic

 

Per a cadascun dels termes de text lliure del vostre mapa conceptual heu de decidir en quins camps voleu fer la cerca. Les opcions de cerca disponibles poden variar d'una base de dades a una altra.

Els camps de cerca poden variar d'una base de dades a una altra. Per tant, és important familiaritzar-se amb cada base de dades que voleu utilitzar (podeu consultar l'apartat Ajuda de cada base de dades).

Per exemple.-

 • PubMed: L'etiqueta del camp Text words [tw] cerca a totes les paraules dels camps del títol, resum, termes MeSH, subencapçalaments, noms de substàncies químiques, nom de persona com a tema i camps d'identificació secundària. També és possible que vulgueu cercar per Títol / Resum [tiab].
 • Embase: es pot seleccionar i combinar en quins camps voleu fer la cerca títol, resum, paraula clau, etc.
 • Web of Science: cerca el camp del tema  cerca en el camp títol, resum i paraules clau d'autor dins d'un registre
 • Scopus: proporciona un camp de cerca Títol de l'article, Resum, Paraules clau TITLE-ABS-KEY
 • CINAHL, PsycINFO: és possible cercar per Títol TI o AB Abstract 

En l'exemple que estem seguint podem escollir per a fer la cerca a Pubmed el camp títol/resum [tiab]

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4

Dementia [tiab]

Alzheimer [tiab]

Huntington [tiab]

Kluver-Bucy [tiab]

Lewy [tiab]

Dementia [mh]

Animal-assisted therapy [tiab]

Animal-assisted activities [tiab]

Animal-assisted interventions [tiab]

Animal therapy [tiab]

Pet therapy [tiab]

Dog therapy [tiab]

Dog-assisted therapy [tiab]

Canine-assisted therapy [tiab]

Pet-facilitated therapy [tiab]

Aquarium [tiab]

Animal Assisted Therapy [mh:noexp]

Pets [mh]

Dogs [mh]

Cats [mh]

Birds [mh:noexp]

Bonding, Human-Pet [mh]

Animals, Domestic [mh:noexp]

Music therapy [tiab]

Music [tiab]

Singing [tiab]

Sing [tiab]

Auditory stimulation [tiab]

Music [mh]

Music Therapy [mh]

Acoustic Stimulation [mh]

Singing [mh]

Aggression [tiab]

Neuropsychiatric [tiab]

Apathy inventory [tiab]

Cornell scale [tiab]

Cohen Mansfield [tiab]

BEHAVE-AD [tiab]

CERAD-BRSD [tiab]

Behavior [tiab]

Behaviour [tiab]

Aggression [mh]

Personality inventory [mh]

Psychomotor agitation [mh]

Abreviatures:

[mh] = MeSH

[mh:noexp] = MeSH no explode

[tiab] = Títol/Abstract

Per a poder optimitzar la vostra cerca teniu una sèrie d'eines, que us poden ajudar a realitzar una cerca més específica i eficient. Però heu de tenir en compte que no totes les bases de dades utilitzen les mateixes.

Cerca de frases

Símbol:

" "

Permet als usuaris cercar articles que contenen una frase en lloc de contenir un conjunt de paraules clau en ordre aleatori.

Exemple: quality of health care

Nota: hi ha base de dades que no s'utilitza aquest símbol i heu d'utilitzar l'operador AND entre cada terme

Operador de truncament

Símbol:

*

El truncament amplia la cerca i permet recuperar diverses terminacions d'una paraula.

Asterisc ( * ) Introduïu l'arrel  d'una paraula i poseu el símbol de truncament al final. La base de dades retornarà resultats que incloguin qualsevol terminació de la paraula arrel

(no recuperarà termes compostos que tinguin un espai entre cada terme)

Exemple: child*  = recuperarà child, children, childhood

Nota: Utilitzeu l'operador de truncament amb precaució, es pot obtenir un nombre elevat de resultats. A més que els resultats poden ser incomplets, per exemple Pubmed només recupera les primeres 600 variacions.

Comodins / Màscares

Símbol:

*

 • Serveix per a substituir un sol caràcter al final o al mig de la paraula.
 • Substitueix una lletra enmig d'una paraula. Això és útil si una paraula està escrita de forma diferent, però té el mateix significat.

Exemple: colo#r = recuperarà: color, colour

Exemple: ne?t  = recuperarà neat, nest, next

Nota: Poden ser d'utilitzat per recuperar formes diferents d'escriure una mateixa paraula segons l'anglès britànic i l'americà.

Operadors de proximitat

ADJ

NEAR

WITH

 

Els operadors de proximitat són els que ens permeten establir relacions de proximitat entre els termes de la cerca
 
ADJ, ADY Aquest operador permet recuperar registres que els termes que figuren a la cerca apareixen un al costat a un altre dins del document, sense cap paraula que els separi. 
 
NEAR Aquest operador s'utilitza per localitzar aquells documents que contenen tots dos termes en la mateixa frase. Permet especificar el nombre de paraules que poden existir entre els dos termes, no es respecta l'ordre dels termes.
 
N (near) i un número            
 
nursing N4 pediatrics
recuperarà registres que tinguin les paraules nursing i pediatrics en una separació màxima de 4 paraules, independentment de l’ordre sigui primer nursing o pediatrics
 
WIHT Aquest operador permet recuperar aquells registres en què es troben els dos termes en el mateix camp. Permet especificar el nombre de paraules que poden existir entre els dos termes, es respectarà l'ordre dels termes.
 
W (with) i un número
 
nursing W4 pediatrics
recuperarà registres que tinguin nursing i pediatrics en una separació màxima de 4 paraules però sempre respectant l’ordre, no recuperarà els que portin primer pediatrics

Reviseu tots els termes de text lliure del mapa conceptual i decidiu si seria útil utilitzar la cerca de frases, els comodins i els operadors de proximitat

Aquest és mapa conceptual per a PubMed. En PubMed no s'utilitzen operadors de proximitat. Permet utilitzar el truncament, en què un asterisc pot substituir terminacions.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4

Dementia [tiab]

Alzheimer [tiab]

Huntington [tiab]

Kluver-Bucy [tiab]

Lewy [tiab]

Dementia [mh]

Animal-assisted therapy [tiab]

Animal-assisted activit* [tiab]

Animal-assisted intervention* [tiab]

Animal therapy [tiab]

Pet therapy [tiab]

Dog therapy [tiab]

Dog-assisted therapy [tiab]

Canine-assisted therapy [tiab]

Pet-facilitated therapy [tiab]

Aquarium [tiab]

Animal Assisted Therapy [mh:noexp]

Pets [mh]

Dogs [mh]

Cats [mh]

Birds [mh:noexp]

Bonding, Human-Pet [mh]

Animals, Domestic [mh:noexp]

Music therapy [tiab]

Music* [tiab]

Singing [tiab]

Sing [tiab]

Auditory stimulat* [tiab]

Music [mh]

Music Therapy [mh]

Acoustic Stimulation [mh]

Singing [mh]

Aggression [tiab]

Neuropsychiatric [tiab]

Apathy inventory [tiab]

Cornell scale [tiab]

Cohen Mansfield [tiab]

BEHAVE-AD [tiab]

CERAD-BRSD [tiab]

Behavior* [tiab]

Behaviour* [tiab]

Aggression [mh]

Personality inventory [mh]

Psychomotor agitation [mh]

Nota: hi ha altres bases de dades que permeten l'ús de comodins, en aquest cas podríeu utilitzar-ho en el concepte Behavio?r (recuperarieu behavior i behaviour)

Abreviatures:

[mh] = MeSH

[mh:noexp] = MeSH no explode

[tiab] = Títol/Abstract

Els operadors booleans AND, OR i NOT  us poden ajudar a afinar els resultats de la vostra cerca. És millor que ús acostumeu a escriure'ls en majúscules (en algunes bases de dades no té importància i s'escriuen en minúscules, però a Pubmed és obligatori que estiguin en majúscules).

AND, Y (intersecció)

Els resultats obtinguts contenen tots els termes que s'han indicat a la cerca (restringeix).

OR, O (suma)

Els resultats obtinguts contenen com a mínim un dels termes indicats a la cerca (amplia).

NOT, NO (exclusió)

Els resultats obtinguts exclouen un dels termes indicats a la cerca (restringeix).

És necessari l'ús dels parèntesis ( ) quan en una estratègia de cerca combineu diferents operadors, per a definir l’ordre en què s’han d’interpretar els termes: el cercador llegeix abans les paraules entre parèntesis.

Exemple:

 • Influenza AND Vaccine OR Vaccination = Comença la cerca per l'esquerra, s'obtindran documents que continguin els termes influenza i vaccine, però també articles sobre vaccination (pneumònia, xarampió, etc....)
 • Influenza AND (vaccine OR vaccination) = Primer farà la cerca dels termes que es troben dins del parèntesi i després ho combinarà amb el primer concepte.

Com utilitzar els operadors booleans amb els termes del mapa conceptual?  

Com aplicar-ho al nostre exemple fent una cerca a Pubmed?

Amb el desplegable de l'opció de cerca avançada, podreu indicar el camp a on voleu fer la cerca dels termes lliures (en el nostre exemple serà al Títol/resum). 

Per a poder fer la cerca dels termes del vocabulari controlat ho podeu fer des de dues opcions:

- el desplegable només us dóna opció a terme MeSH .

- en el cas que el terme MeSH no el vulgueu "explotar" des de l'opció del desplegable no es pot indicar, podeu anar a fer la cerca directament des de l'enllaç al MeSH que hi ha en la pàgina d'inici.

1. Cerqueu per separat els termes del Concepte 1:

#1 Dementia [tiab]

#2 Alzheimer [tiab]

#3 Huntington* [tiab]

#4 Kluver [tiab]

#5 Lewy [tiab]

#6 Dementia [tiab]

2. Des de l'historial de cerca combineu les cerques corresponents al Concepte 1 amb un OR

#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6

(((((Dementia[Title/Abstract]) OR Alzheimer[Title/Abstract]) OR Huntington*[Title/Abstract]) OR Kluver[Title/Abstract]) OR Lewy[Title/Abstract]) OR Dementia[MeSH Terms]

3. Repetiu els passos 1 i 2 per als termes de la resta de Conceptes.

4. Finalment amb l'operador AND uniu les cerques corresponents al Concepte 1, 2, 3, 4

#49 #7 AND #25 AND #35 AND #48

(((((((((Dementia[Title/Abstract]) OR Alzheimer[Title/Abstract]) OR Huntington*[Title/Abstract]) OR Kluver[Title/Abstract]) OR Lewy[Title/Abstract]) OR Dementia[MeSH Terms])) AND (((((((((((((((((Animal-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Animal-assisted activit*[Title/Abstract]) OR Animal-assisted intervention*[Title/Abstract]) OR Animal therapy[Title/Abstract]) OR Pet therapy[Title/Abstract]) OR Dog therapy[Title/Abstract]) OR Dog-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Canine-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Pet-facilitated therapy[Title/Abstract]) OR Aquarium[Title/Abstract]) OR "Animal Assisted Therapy"[Mesh:NoExp]) OR Pets[MeSH Terms]) OR Dogs[MeSH Terms]) OR Cats[MeSH Terms]) OR "Birds"[Mesh:NoExp]) OR Bonding, Human-Pet[MeSH Terms]) OR Animals, Domestic[MeSH Terms])) AND (((((((((Music therapy[Title/Abstract]) OR Music*[Title/Abstract]) OR Singing[Title/Abstract]) OR Sing[Title/Abstract]) OR Auditory stimulat*[Title/Abstract]) OR Music[MeSH Terms]) OR Music Therapy[MeSH Terms]) OR Acoustic Stimulation[MeSH Terms]) OR Singing[MeSH Terms])) AND ((((((((((((Aggression[Title/Abstract]) OR Neuropsychiatric[Title/Abstract]) OR Apathy inventory[Title/Abstract]) OR Cornell scale[Title/Abstract]) OR Cohen Mansfield[Title/Abstract]) OR BEHAVE-AD[Title/Abstract]) OR CERAD-BRSD[Title/Abstract]) OR Behavior*[Title/Abstract]) OR Behaviour*[Title/Abstract]) OR Aggression[MeSH Terms]) OR Personality inventory[MeSH Terms]) OR Psychomotor agitation[MeSH Terms])

Un cop finalitzada la cerca, combinant tots els conceptes amb AND, podeu millorar encara més els resultats, per exemple definint la data de publicació, tipus d'estudi, etc.

Heu de tenir en compte que en general no és molt recomanable utilitzar les opcions de límit (filtre) que proporcionen les bases de dades, si utilitzeu aquests límits, només podreu trobar articles que s'hagin indexat. Però no tots els articles de les bases de dades estan indexats.

És aconsellable fer l'opció de límits com una part de l'estratègia de cerca

Cal que pugueu justificar qualsevol límit que afegiu a la vostra cerca.

Segons el Manual de Cochrane (cap. 6.4.11), els filtres de la cerca són estratègies de cerca dissenyades per recuperar tipus específics de registres, com els d'un estudi en particular. I s'han d'utilitzar amb precaució, en el cap. 6.4.11.1 teniu més informació.

Per a més informació sobre els filtres metodològics podeu consultar:

Un cop heu realitzat la cerca, podeu revisar-la per comprovar si hi ha:

 • Errors de línia: quan es combinen les cerques mitjançant números de línia, assegureu-vos que els números es refereixen a les cerques que voleu,
 • Errors ortogràfics.
 • Que heu cercat tots els termes.

Podeu mantenir-vos actualitzats creant una alerta de la vostra cerca.

Per a més informació sobre creació d'alertes podeu consultar l'apartat Alertes bibliogràfiques.

 

Número de cerca Consulta Resultats
#49 Search (((((((((Dementia[Title/Abstract]) OR Alzheimer[Title/Abstract]) OR Huntington*[Title/Abstract]) OR Kluver[Title/Abstract]) OR Lewy[Title/Abstract]) OR Dementia[MeSH Terms])) AND (((((((((((((((((Animal-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Animal-assisted activit*[Title/Abstract]) OR Animal-assisted intervention*[Title/Abstract]) OR Animal therapy[Title/Abstract]) OR Pet therapy[Title/Abstract]) OR Dog therapy[Title/Abstract]) OR Dog-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Canine-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Pet-facilitated therapy[Title/Abstract]) OR Aquarium[Title/Abstract]) OR "Animal Assisted Therapy"[Mesh:NoExp]) OR Pets[MeSH Terms]) OR Dogs[MeSH Terms]) OR Cats[MeSH Terms]) OR "Birds"[Mesh:NoExp]) OR Bonding, Human-Pet[MeSH Terms]) OR Animals, Domestic[MeSH Terms])) AND (((((((((Music therapy[Title/Abstract]) OR Music*[Title/Abstract]) OR Singing[Title/Abstract]) OR Sing[Title/Abstract]) OR Auditory stimulat*[Title/Abstract]) OR Music[MeSH Terms]) OR Music Therapy[MeSH Terms]) OR Acoustic Stimulation[MeSH Terms]) OR Singing[MeSH Terms])) AND ((((((((((((Aggression[Title/Abstract]) OR Neuropsychiatric[Title/Abstract]) OR Apathy inventory[Title/Abstract]) OR Cornell scale[Title/Abstract]) OR Cohen Mansfield[Title/Abstract]) OR BEHAVE-AD[Title/Abstract]) OR CERAD-BRSD[Title/Abstract]) OR Behavior*[Title/Abstract]) OR Behaviour*[Title/Abstract]) OR Aggression[MeSH Terms]) OR Personality inventory[MeSH Terms]) OR Psychomotor agitation[MeSH Terms])

7

#48 Search (((((((((((Aggression[Title/Abstract]) OR Neuropsychiatric[Title/Abstract]) OR Apathy inventory[Title/Abstract]) OR Cornell scale[Title/Abstract]) OR Cohen Mansfield[Title/Abstract]) OR BEHAVE-AD[Title/Abstract]) OR CERAD-BRSD[Title/Abstract]) OR Behavior*[Title/Abstract]) OR Behaviour*[Title/Abstract]) OR Aggression[MeSH Terms]) OR Personality inventory[MeSH Terms]) OR Psychomotor agitation[MeSH Terms] 1227996
#47 Search Psychomotor agitation[MeSH Terms] 6058
#46 Search Personality inventory[MeSH Terms] 35766
#45 Search Aggression[MeSH Terms] 35695
#44 Search Behaviour*[Title/Abstract] 260875
#43 Search Behavior*[Title/Abstract] 899512
#42 Search CERAD-BRSD[Title/Abstract] 4
#41 Search BEHAVE-AD[Title/Abstract] 157
#40 Search Cohen Mansfield[Title/Abstract] 310
#39 Search Cornell scale[Title/Abstract] 343
#38 Search Apathy inventory[Title/Abstract] 31
#37 Search Neuropsychiatric[Title/Abstract] 27567
#36 Search Aggression[Title/Abstract] 27733
#35 Search ((((((((Music therapy[Title/Abstract]) OR Music*[Title/Abstract]) OR Singing[Title/Abstract]) OR Sing[Title/Abstract]) OR Auditory stimulat*[Title/Abstract]) OR Music[MeSH Terms]) OR Music Therapy[MeSH Terms]) OR Acoustic Stimulation[MeSH Terms]) OR Singing[MeSH Terms] 66657
#34 Search Singing[MeSH Terms] 726
#33 Search Acoustic Stimulation[MeSH Terms] 41420
#32 Search Music Therapy[MeSH Terms] 3206
#31 Search Music[MeSH Terms] 13108
#30 Search Auditory stimulat*[Title/Abstract] 1732
#29 Search Sing[Title/Abstract] 1186
#28 Search Singing[Title/Abstract] 2955
#27 Search Music*[Title/Abstract] 19304
#26 Search Music therapy[Title/Abstract] 2065
#25 Search ((((((((((((((((Animal-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Animal-assisted activit*[Title/Abstract]) OR Animal-assisted intervention*[Title/Abstract]) OR Animal therapy[Title/Abstract]) OR Pet therapy[Title/Abstract]) OR Dog therapy[Title/Abstract]) OR Dog-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Canine-assisted therapy[Title/Abstract]) OR Pet-facilitated therapy[Title/Abstract]) OR Aquarium[Title/Abstract]) OR "Animal Assisted Therapy"[Mesh:NoExp]) OR Pets[MeSH Terms]) OR Dogs[MeSH Terms]) OR Cats[MeSH Terms]) OR "Birds"[Mesh:NoExp]) OR Bonding, Human-Pet[MeSH Terms]) OR Animals, Domestic[MeSH Terms] 495386
#24 Search Animals, Domestic[MeSH Terms] 33572
#23 Search Bonding, Human-Pet[MeSH Terms] 1779
#22 Search "Birds"[Mesh:NoExp] 36313
#21 Search Cats[MeSH Terms] 133136
#20 Search Dogs[MeSH Terms] 319574
#19 Search Pets[MeSH Terms] 2099
#18 Search "Animal Assisted Therapy"[Mesh:NoExp] 319
#17 Search Aquarium[Title/Abstract] 1699
#16 Search Pet-facilitated therapy[Title/Abstract] 15
#15 Search Canine-assisted therapy[Title/Abstract] 13
#14 Search Dog-assisted therapy[Title/Abstract] 15
#13 Search Dog therapy[Title/Abstract] 6
#12 Search Pet therapy[Title/Abstract] 133
#11 Search Animal therapy[Title/Abstract] 58
#10 Search Animal-assisted intervention*[Title/Abstract] 110
#9 Search Animal-assisted activit*[Title/Abstract] 51
#8 Search Animal-assisted therapy[Title/Abstract] 243
#7 Search (((((Dementia[Title/Abstract]) OR Alzheimer[Title/Abstract]) OR Huntington*[Title/Abstract]) OR Kluver[Title/Abstract]) OR Lewy[Title/Abstract]) OR Dementia[MeSH Terms] 204348
#6 Search Dementia[MeSH Terms] 151960
#5 Search Lewy[Title/Abstract] 8670
#4 Search Kluver[Title/Abstract] 527
#3 Search Huntington*[Title/Abstract] 16638
#2 Search Alzheimer[Title/Abstract] 26602
#1 Search Dementia[Title/Abstract] 98502

Per a cada base de dades que utilitzeu, l'estratègia de cerca continua sent la mateixa. Tanmateix, les bases de dades poden tenir una interfície de cerca diferent i poden oferir opcions de cerca diferents.

És important que conegueu el funcionament de cada base de dades, per veure com podeu realitzar les cerques i en conseqüència adaptar la vostra estratègia de cerca.

 • Vocabulari controlat: La majoria de les bases de dades utilitzen un vocabulari controlat únic per indexar els seus articles, ja que cada base de dades adapta els termes del vocabulari controlat.
 • Camps de cerca: Els camps que podeu cercar termes de text lliure (o la combinació d'ells) varien entre les bases de dades.
 • Cerca de frases, truncaments, comodins, operadors booleans i de proximitat: Les diferents bases de dades ofereixen diferents símbols comodí i ordres.
 • Límits: Els tipus de límits i filtres prefixats varien a través de les bases de dades.

VOCABULARI CONTROLAT

Per a cada terme que tenim en el mapa conceptual heu de localitzar el descriptor en cada thesaurus de les diferents bases de dades.

MeSH Terms PsycInfo Thesaurus CINAHL Headings Emtree Terms

Dementia

Alzheimer disease

Dementia

Alzheimer's disease

Dementia

Alzheimer's disease

Dementia

Alzheimer disease

CAMPS DE CERCA

Segons la base de dades els camps on poder fer la cerca poden ser lleugerament diferents.

Pubmed dementia [tiab]
Cochrane dementia:ti,ab,kw
CINAHL TI dementia OR AB dementia
Web of Science TOPIC: (dementia)
Scopus TITLE-ABS-KEY ( dementia ) 

COMODINS

Segons la base de dades símbol que utilitzen com a comodí poden ser diferents.

Cochrane

S'utilitza el símbol (asterisc) * per a recuperar variants. 

behavio*r

Web of Science

Utilització del símbol (dolar) $ serà d'utilitat per cercar termes que varien en ortografia britànica i americana (més informació)

behavio$r recuperarà behavior i behaviour

Scopus De manera automàtica cerca les variacions ortogràfiques britànica/americana
Cinahl

Utilització del símbol #  serà d'utilitat per cercar termes que varien en ortografia britànica i americana (més informació)

behavio#r recuperarà behavior i behaviour

PsycINFO

Utilització del símbol #  serà d'utilitat per cercar termes que varien en ortografia britànica i americana (més informació)

behavio#r recuperarà behavior i behaviour

Totes les cerques que realitzeu en les diferents bases de dades han de ser reproduïbles. Les estratègies completes de cerca per a cada base de dades s'han d'incloure.

Heu de copiar i enganxar les estratègies de cerca exactament com s'executen i incloure-les en la seva totalitat. No heu de tornar a escriure les estratègies de cerca, ja que això pot introduir errors.

Estratègia de cerca en Pubmed a data 27 de febrer de 2019

Search Query Results
#1 Search Dementia[Title/Abstract] 98502
#2 Search Alzheimer[Title/Abstract] 26602
#3 Search Huntington*[Title/Abstract] 16638
#4 Search Kluver[Title/Abstract] 527
#5 Search Lewy[Title/Abstract] 8670
#6 Search Dementia[MeSH Terms] 151960
#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 204348
#8 Search Animal-assisted therapy[Title/Abstract] 243
#9 Search Animal-assisted activit*[Title/Abstract] 51
#10 Search Animal-assisted intervention*[Title/Abstract] 110
#11 Search Animal therapy[Title/Abstract] 58
#12 Search Pet therapy[Title/Abstract] 133
#13 Search Dog therapy[Title/Abstract] 6
#14 Search Dog-assisted therapy[Title/Abstract] 15
#15 Search Canine-assisted therapy[Title/Abstract] 13
#16 Search Pet-facilitated therapy[Title/Abstract] 15
#17 Search Aquarium[Title/Abstract] 1699
#18 Search "Animal Assisted Therapy"[Mesh:NoExp] 319
#19 Search Pets[MeSH Terms] 2099
#20 Search Dogs[MeSH Terms] 319574
#21 Search Cats[MeSH Terms] 133136
#22 Search "Birds"[Mesh:NoExp] 36313
#23 Search Bonding, Human-Pet[MeSH Terms] 1779
#24 Search Animals, Domestic[MeSH Terms] 33572
#25 #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 495386
#26 Search Music therapy[Title/Abstract] 2065
#27 Search Music*[Title/Abstract] 19304
#28 Search Singing[Title/Abstract] 2955
#29 Search Sing[Title/Abstract] 1186
#30 Search Auditory stimulat*[Title/Abstract] 1732
#31 Search Music[MeSH Terms] 13108
#32 Search Music Therapy[MeSH Terms] 3206
#33 Search Acoustic Stimulation[MeSH Terms] 41420
#34 Search Singing[MeSH Terms] 726
#35 #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 66657
#36 Search Aggression[Title/Abstract] 27733
#37 Search Neuropsychiatric[Title/Abstract] 27567
#38 Search Apathy inventory[Title/Abstract] 31
#39 Search Cornell scale[Title/Abstract] 343
#40 Search Cohen Mansfield[Title/Abstract] 310
#41 Search BEHAVE-AD[Title/Abstract] 157
#42 Search CERAD-BRSD[Title/Abstract] 4
#43 Search Behavior*[Title/Abstract] 899512
#44 Search Behaviour*[Title/Abstract] 260875
#45 Search Aggression[MeSH Terms] 35695
#46 Search Personality inventory[MeSH Terms] 35766
#47 Search Psychomotor agitation[MeSH Terms] 6058
#48 #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 1227996
#49 #7 AND #25 AND #35 AND #48 7

Podeu elaborar un diagrama de flux per documentar tota la cerca:

 • Indicar quines bases de dades s'han utilitzat
 • Resultats obtinguts
 • Duplicats localitzats
 • Resultats acceptats, etc.

Per exemple el diagrama de flux de Prisma

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons