Skip to Main Content

Eines per a la valoració de l'activitat investigadora

Indicis de qualitat en articles per a acreditacions i sexennis

Per comprovar la qualitat dels articles presentats com a aportacions, es tindran en compte, entre altres, els indicadors següents:

  • Nombre de cites rebudes
  • Índexs d'impacte
  • Inclusió en bases de dades bibliogràfiques
  • Qualitat editorial

Articles de revista

Les cites rebudes poden localitzar-se en els recursos següents:

Els índex d'impacte mesuren la influència que té una revista en la comunitat investigadora a partir d'uns indicadors obtinguts mitjançant l'anàlisi de les cites que han rebut.

L'índex d'impacte més important és el factor d'impacte de Journal Citation Reports. Podeu trobar informació sobre aquest recurs en la biblioguia següent:

 

Ara bé, hi ha altres índexs que també mesuren la rellevància de les revistes científiques generalment basats en l'anàlisi de les cites rebudes. D'aquests altres índexs, en destaquen els següents:

 

Així mateix, hi ha altres recursos que classifiquen les revistes segons la rellevància que han obtinguts generalment a partir dels criteris de cites rebudes i presència en bases de dades:

La presència de la revista en bases de dades nacionals i internacionals és un indici de rellevància. Podeu consultar :

Ai més a més, hi ha bases de dades que indiquen en quines bases de dades bibliogràfiques podem trobar les revistes que ens interessen:

  • MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes)
  • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas )

El compliment de criteris de qualitat editorial es considera un indici de rellevància. En aquest sentit, hi ha recursos que especifiquen els criteris de qualitat editorial que compleix cada revista:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons