Skip to Main Content

Agenda 2030-ODS Universitats Catalanes: Objectiu 2030: universitat

El paper de les universitats

    Les universitats juguen un paper cabdal a l’hora de contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de tres missions: la formació, la recerca científica i la innovació. Per primer cop, aquest rol queda reflectit en la formulació dels ODS. Davant d’aquest nou context, les universitats públiques catalanes manifestem el nostre compromís de contribuir i d’alinear-nos amb l’agenda mundial de Nacions Unides.

Apostem per situar el desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió com a institucions d’educació superior i, per tant, vetllarem per assegurar la coherència del compromís amb els ODS en els nostres àmbits d’actuació.

Aspirem a que les universitats membres de l’ACUP es puguin distingir en el futur pel seu compromís i per la contribució a l’agenda 2030, com a part fonamental del nostre compromís social: apostar per situar-les a l’avantguarda internacional, com a exemples de vinculació i compromís a la societat més propera i al conjunt del planeta.

Universitat de Lleida: Agenda 2030

Universitat de Lleida: treballar transversalment

   A la Universitat de Lleida estem treballant l’agenda 2030 d’una forma transversal,  perquè entenem que els 17 objectius de desenvolupament sostenible, estan interrelacionats entre ells. 

Segons les dades d’un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2010 al nostre país es van malbaratar 262.471 tones d’aliments (equivalent a 35 kg per càpita). És una xifra rellevant, que equival a llençar el menjar que es podria consumir a tot el país durant 25,5 dies.

L'Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes. UB

L'Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes. UPC

L'Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes. UdG

Universitats catalanes al servei europeu

Catalunya ofereix als estudiants universitaris, un sistema d’educació superior de qualitat i prestigi, amb més de set segle d’història i tradició. El sistema està format per dotze universitats –set universitats públiques, una universitat d’educació a distància i quatre universitats privades- que donen servei a gairebé 240.000 estudiants i que ofereixen més de 500 títols.

   Juntament amb els cursos de grau, també proporcionen tota una sèries de serveis, com ara les biblioteques.

   Per promocionar a nivell internacional el sistema universitari i de recerca català. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), han creat Catalonia, the knowledge hub in southerm Europe.

Declaració de compromís de les universitats catalanes

Propostes d'acció

   Pel que fa a la formació forma part de la responsabilitat de les universitats i institucions d’educació superior contribuir a construir una ciutadania global crítica, activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta. És tasca de les universitats formar ciutadans i professionals conscients de la responsabilitat social i ambiental que es deriva de la seva activitat i amb capacitat d’exercir les competències necessàries per assolir-la.

      La universitat ha d’assegurar una educació que garanteixi el respecte envers els grans equilibris de l’entorn natural i la vida per a les generacions futures.

 Situar les universitats a l’avantguarda internacional, com a exemple de vinculació i compromís a la societat més propera i al conjunt del planeta.

   Les universitats públiques catalanes mostren el compromís i contribució de les universitats en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L'Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes. UAB

L'agenda 2030 a les universitats públiques catalanes. UPF

L'Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes.URV

L'Agenda 2030 a les universitats catalanes públiques. UOC

Universitats: el Hub del coneixement al Sud d'Europa

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons