Skip to Main Content

CUIDEN Plus

Opcions de cerca

 

La cerca bàsica, és l'opció que ens apareix per defecte. Per realitzar la cerca introduïm a la casella de cerca el terme que volem cercar. Si hi posem més d'un terme sense cap operador booleà, el sistema interpreta que les paraules van unides amb AND.

 

 

Per a utilitzar la cerca per paraules clau, hem de clicar damunt de Palabras clave.

 

Aquestes paraules clau fan referència al tema tractat en els documents de manera que buscant per aquest mètode aconseguim obtenir documents directament relacionats amb el tema que estem buscant.

 

1. Introduim a la casella la nostra paraula, cliquem a Localizar i el Thesaurus ens recupera un llistat de paraules clau.
2.
A la llista podem seleccionar una, o diverses paraules clau (Ctrl + clic)
3.
Un cop triada la paraula clau podem anar construint l'estratègia de cerca (pas 1 i 2) seleccionant l'operador que unirà aquestes amb les consultes realitzades o en el cas de triar diverses paraules clau l'operador que s'intercalarà entre elles.
4.
Un cop aconseguim la cerca desitjada l'enviarem a Cuiden per fer la cerca, també tenim l'opció netejar la casella. 

Amb aquesta opció de cerca les paraules només es buscarán al camp "Palabra clave" de tots els registres.

 

Per accedir a la cerca avançada heu de clicar damunt Busqueda Avanzada. Aquesta opció permet realitzar cerques assistides/guiades

 

 

Aquesta opció ens permet cercar utilitzant diferents filtres (autor, revista, paraules clau, idioma, etc.) i encadenar més fàcilment els operadors booleans.

  • Per defecte només apareix una casella de cerca però podem afegir-ne més amb el símbol +
  • Un cop tinguem les paraules i els camps de cerca definits cliquem "Verificar"
  • I a continuació "Enviar a Cuiden" per poder recuperar els resultats.

Operadors booleans i altres...

 

Els operadors booleans són uns elements que permeten combinar les paraules claus, triades per a fer les cerques, i definir relacions entre aquestes. Ajuden a ampliar o reduir el nombre de resultats obtinguts en la cerca. No és convenient utilitzar de seguida l'operador NO, només quan tinguis la seguretat que no elimina resultats que sí que t'interessen.

 

AND, Y (intersecció)

Els resultats obtinguts contenen tots els termes que s'han indicat a la cerca (restringeix).

Exemple: Ansietat AND Cures preoperatòries AND Pacient quirúrgic,

Estem demanant a la base de dades que ens busqui informació que només continguin les paraules clau Ansietat i Pacient quirúrgic i Cura preoperatoris. Això ens pot ajudar a filtrar encara més els nostres resultats.

OR, O (suma)

Els resultats obtinguts contenen com a mínim un dels termes indicats a la cerca (amplia).

Exemple: Ansietat OR Cures preoperatòries OR Pacient quirúrgic,

Si el que volem fer és buscar informació de forma més global, si afegim or a la nostra cerca, el que passa és que buscarà articles que tractin d'ansietat, de Cures preoperatòries, Pacient quirúrgic, tant juntes com separades.

NOT, NO (exclusió)

Els resultats obtinguts exclouen el segon termes indicats a la cerca (restringeix).

Exemple: Ansietat NOT Cures preoperatòries NOT Pacient quirúrgic,

Utilitzarem aquest operador booleà si volem només un tema, sense que amb això se'ns filtri algun tema no desitjat. Si només busquem Cures preoperatòries, però alhora no volem res relacionat amb l'Ansietat i amb Pacient quirúrgic, hem de fer servir not.

 

 

En aquest vídeo t'expliquen què són i com s'usen els operadors booleans.

Font: Universitat de les Illes Balears

 

 

L'ús del parentesis pot ser utilitzat per a delimitar els rangs d’actuació dels operadors, de manera que primer es realitzarà les cerques dels termes que estàn dins del parèntesis i els resultats es van combinant mitjançant els operadors amb la resta de la cadena de cerca, posarem un exemple per aclarir-ho.

Exemple: Estem buscant documents que parlin de la diabetes tant en dones com en infants  diabetes AND  (mujeres OR niños)

En aquest cas el motor de cerca de la base de dades en buscarà primer la cerca dels termes que hi ha dins del parèntesis i combinant després els resultats amb diabetes.

 

Les cometes, s'utilitzen per crear, una frase que serà analitzada com un element únic i inseparable.

Per exemple: Volem localitzar documents sobre cures intensives

Si a la casella de cerca introduïm els termes cuidados intensivos, el motor de cerca les transforma en "cuidados" AND "intensivos" (els documents que obtindrem tindran aquestes dues paraules però no forçosament juntes).

Si aquestes paraules les introduïm entre cometes, "cuidados intensivos", el sistema busca a la base de dades registres que continguin la frase tal qual.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons