Skip to Main Content

CUIDEN Plus

Gestió dels resultats i les consultes

Guardar les referències bibliogràfiques

Les referències obtingudes, poden ser gestionades des de "Mi Selección", aquesta opció només s'activarà si esteu en una sessió personalitzada, és a dir, heu d'estar identificats (veure com registrar-se a Ciberindex).

Heu de seleccionar les referències que siguin del vostre interès i automàticament les referències les trobareu a l'apartat "Mi Selección"

 

A l'apartat "Mi Seleccion" podeu gestionar les referències que us heu guardat:

  • "Generar pdf"; permet generar un document pdf amb les referències bibliogràfiques que prèviament heu seleccionat.
  • "Gestionar lista", des d'aquesta opció podeu importar les referències guardades a un gestor bibliogràfic (generant un arxiu de text)

 

Guardar l'historial de cerca

Les cerques realitzades en sessions amb usuari registrat es guarden a l'historial de cerca.

  • Marcant el símbol de l'estrella que apareix davant la consulta, aquesta la guardeu com a favorita.
  •  Marcant el símbol de la fletxa verda que apareix davant la consulta, la podreu exportar mitjançant la generació d'una URL

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons