Skip to Main Content

Viatges sense bitllet d'anada: Turisme a la Universitat de Lleida

Vols estudiar Turisme?

Font: udl.cat

   La Universitat de Lleida ofereix una titulació oficial en concordança amb l’esmentada demanda de professionals, valia per al desenvolupament professional en qualsevol àmbit territorial però també especialitzada, si l’alumne no vol, en els tipus de turisme que es desenvolupen en les contrades de la Catalunya interior, el Prepirineu i el Pirineu, on activitats com el turisme rural, el turisme blanc, l’ecologic i el de muntanya i també el turisme urbà i el cultural estan el plena expansió.

   Des del punt de vista docent, el grau en Turisme de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida es singularitza per la importància que es dóna a la formació empresarial, atès que la major part dels titulars desenvoluparan la seva carrera professional en l’empresa turística.

   Metodològicament s’aposta per l’avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l’orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d’empresa), alhora que s’inicia l’alumnat en la recerca (treball de fi de grau). Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèries de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

Oportunitats i experiències

   El turisme és el sector econòmic de major creixement al llarg de les darreres dècades i el que més bé resisteix els períodes de crisi i estancament econòmic com l’actual. El turisme és un fenomen plenament estructural: l’hàbit de fer turisme s’ha estès fins a esdevenir una “necessitat bàsica” en les pautes de consum de moltes persones d’un ampli espectre socioeconòmic. 

(Font: udl.cat)

Informe turisme a Catalunya

   El model de desenvolupament turístic català presenta un biaix molt important, que es manifesta en formes diferents però totes elles estretament vinculades entre sí. - La gran “litoralització” de l’activitat, centrada en el producte “sol i platja”. - La quasi identificació del turisme amb hoteleria i el sector immobiliari i, - La confusió entre territoris turístics i aquells espais amb un clar predomini de residències secundàries.

IX Jornades de Turisme de la UdL: Noves tecnologies aplicades al Turisme

   La nova realitat que està vivint el sector turístic a causa de la pandèmia de la COVID-19, quin paper hi tenen les noves tecnologies i com d’una situació inesperada en pot sorgir un turisme més sostenible, són els temes que ha abordat la IX Jornada de Turisme de la Universitat de Lleida i que per primer cop se celebra en línia i oberta a tothom.

Pla estratègic de Turisme 2019-2022

   Pla Estratègic per tal de definir el futur del turisme a les comarques de Lleida, amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic local, amb estratègies i objectius a mitjà i llarg termini (2019-2022). La realització del projecte ha comptat amb la participació de tots els agents, públics i privats, del Pirineu i les Terres de Lleida, per mitjà d’enquestes, entrevistes personalitzades amb els principals agents turístics de la demarcació i reunions de treball amb el sector.

Turisme: Una eina de present i futur

   El grau en Turisme té com a objectius finals:

Formar professionals capaços de desenvolupar en l’exercici professional:

Activitats de gestió, assessorament i disseny de polítiques i plans turístics.

Formar professionals perquè desenvolupin les activitats esmentades:

En l’àmbit global de l’organització,

En qualsevol de les seues àrees funcionals, o

En la gestió de territoris i destinacions turístiques.

Turisme sostenible

 El turisme és un dels principals sectors econòmics a escala mundial i, especialment, a l’Estat espanyol. Calen professionals capacitats per donar resposta als reptes que el sector ha d’afrontar, com la digitalització, la sostenibilitat, la innovació i un desenvolupament responsable i ètic.

   Taller a la Universitat: Pot ser el turisme una activitat sostenible?

   Objectius formatius del taller:

   Conèixer què és el turisme sostenible i els seus principis

   Aprendre a aplicar criteris de sostenibilitat en les empreses i destinacions turístiques

   Estimular la pràctica de la sostenibilitat en la vida quotidiana i en el sector turístic en particular

   Entendre pràctiques de turisme sostenible a partir de casos reals

(Font: udl.cat)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons