Skip to Main Content

Viatges sense bitllet d'anada: Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Altament qualificats

   El grau planteja combinar els estudis de Geografia i Turisme per tal de formar professionals altament qualificats en la gestió i desenvolupament del territori. Els estudis permeten assolir una visió crítica i multidisciplinar de l’entorn urbà i rural per actuar, gestionar i endegar, si és el cas, noves polítiques d’actuació adients a la situació socioeconòmica actual.

Objectius

   Assegurar una formació generalista i de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la geografia, el seu desenvolupament epistemològic i els seus mètodes d’investigació.

   Capacitar per a l’aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l’anàlisi integrada i a la interpretació de processos i problemes espacials, així com a la elaboració de diagnòstics territorials.

   Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

   Capacitar per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.

   Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, en especial les relacionades amb l’obtenció, anàlisi, tractament i representació d’informació geogràfica, així com amb el treball de camp.

   Assegurar els coneixements necessaris per a l’ensenyament de la geografia en els estudis secundaris, tenint en compte la informació complementària que es fixi legalment.

   Crear les bases per a posteriors estudis de postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinari, en els quals existeixi un destacat component territorial.

   Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes.

   Seleccionar, dirigir i motivar les persones.

   Prendre decisions.

   Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats.

   Avaluar resultats.

   Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial

Una titulació única en el panorama estatal

   Aquesta titulació, única en el panorama estatal, proporciona una formació teòrica i pràctica que permet a l’estudiantat adquirir coneixements dels dos graus. Aquesta doble titulació planteja formar professionals altament qualificats en la gestió i desenvolupament del territori. Els alumnes assoleixen una visió crítica i multidisciplinar de l’entorn urbà i rural, amb una especial atenció al turisme, per actuar, gestionar i endegar, si és el cas, noves polítiques d’actuació adients ala situació socioeconòmica actual.

Grau de geografia

   En el grau en Geografia de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida estudiem la relació de les persones amb el seu entorn, sigui la ciutat sigui el territori o el medi físic. Per dur a terme aquest tipus d’estudi utilitzem i fem mapes, parem atenció a les dinàmiques socials i econòmiques en la mesura que tenen una influència en l’ús i en el modelatge de l’espai, i no perdem la perspectiva històrica, ja que ens ajuda a entendre molts del fenòmens que ens interessen. Ens ocupem, doncs, de problemes tan diversos com l’urbanisme, la demografia, els recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les seues repercussions espacials, el turisme, o la localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons