Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Resums del Premi del Llibre Agrari: Resums. Dècada del 2000

2000

Recasens i Guinjuan, J. (2000). Botànica agrícola : plantes útils i males herbes. [Lleida] : Edicions de la Universitat de Lleida.

Aquest llibre dóna a conèixer l’origen, la història i els diferents usos de les espècies vegetals útils d’interès econòmic: alimentàries, medicinals, condimentaries, aromàtiques, tèxtils, tintòries, oleaginoses, ornamentals, productores de fusta o d’interès industrial. A més, també descriu les males herbes que creixen als camps i que competeixen amb els cultius interferint en les tècniques culturals i la qualitat del producte.

2001

Buxadé Carbó, C., & Daza Andrada, A. (coord.) (2001). Porcino ibérico : aspectos claves. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa.

Aquest llibre es basa en l'anàlisi de tres àrees claus: la base animal, els sistemes d'explotació i les tècniques de producció, utilitzant per a això una forma de redacció senzilla i assequible, perquè la present obra pugui resultar d'utilitat, no només per els estudiants i / o els tècnics involucrats en aquests temes, sinó també per als porcinocultors, en particular, i els ramaders, en general.

2002

López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares : (especies silvestres y las principales cultivadas). Madrid [etc.] : Mundi-Prensa.

Aquest llibre és un tractat monogràfic en dos volums dels arbres i arbustos que creixen a la Península Ibèrica i a les Illes Balears. Es refereix tant als arbres i arbustos silvestres com als naturalitzats i conreats de forma habitual en parcs, jardins o alberedes. Recull tot tipus d'informació i dades curioses: la descripció de la planta i de la família a la qual pertany, la seva distribució, el lloc en el qual creix, l'època de floració, l'origen del nom científic del gènere i el significat de les espècies, el tipus de fusta, els usos medicinals, les aplicacions populars o industrials, el caràcter verinós o comestible, les dades o testimonis històrics, les plantes rares protegides, etc.

2003

Hidalgo Togores, J. (2003). Tratado de enología. Madrid [etc.] : Ediciones Mundi-Prensa.

La importància del cultiu de la vinya a Espanya és evident, ocupant en l'ordre internacional el primer lloc entre tots els països de producció vitícola. La tipicitat i qualitat dels vins espanyols en el mercat mundial s'ha fet palès en els darrers anys, degut en part a l'esforç realitzat pel sector, i a la tecnologia aplicada a les vinyes i les seves produccions. L'estructura d'aquesta obra es desenvolupa de forma lògica i ordenada, des de la maduració del raïm, fins al condicionament dels mosts o vins per a la seva comercialització; destacant principalment alguns aspectes com el necessari coneixement de la Viticultura en l'elaboració dels vins, l'harmonització de la tecnologia entre les escoles europees i la dels països emergents, amb una especial atenció a la influència de la maquinària i instal·lacions en la qualitat de els vins, i per fi a el respecte que l'Enologia actual ha de tenir cap al medi ambient.

2004

Arnaldos Viger, J., Castelló Vidal, J. I., & Giménez Pujol, A. (2004). Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales. Madrid [etc.] : Ediciones Mundi-Prensa.

Actualment, les polítiques dels països mediterranis i d'altres àrees afectades pels incendis forestals han incrementat la seva importància i representen una part substancial dels pressupostos públics i privats dedicats a el sector forestal. En aquest context, l'especialització en els incendis forestals, és a dir, l'existència de tècnics preparats que basin les seves decisions en un "corpus" tecnicocientífic sòlid, cobra una gran rellevància. Aquest Manual s'ha redactat amb aquesta idea: oferir als especialistes, o als que volen ser-ho, un compendi de les teories, models teòrics i models empírics a partir dels quals es generen les principals tècniques de prevenció i extinció.

2005

Rallo, L., Barranco, D., Caballero, J. M., Martín, A., Del Río, C., Tous, J., & Trujillo, I. (2004). Variedades de olivo en España. Madrid : Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación.

L'olivera no s'ha beneficiat dels avenços de la investigació agrària en la mateixa mesura que altres espècies fruiters. El cas de les varietats d'olivera és paradigmàtic. En l'actualitat, en la majoria dels països oleícoles, se segueix conreant una gran diversitat de varietats la difusió està aparentment confinada al voltant de la seva presumpta àrea d'origen. No hi ha una catalogació completa de les varietats conreades en gairebé cap d'aquests països, la seva avaluació agronòmica sistemàtica és excepcional i la millora genètica està en els seus primers balbucejos. No obstant això, l'olivar està experimentant notables canvis en els últims temps, pel que és manifesta l'exigència d'un eficient sistema de recerca. El cas de les varietats d'olivera a Espanya és il·lustratiu. Fins al segle XIX amb prou feines es coneixen les varietats conreades. Només en l'últim terç de segle XX s'aborda de manera sistemàtica el seu estudi. Aquest llibre compendia els treballs realitzats a Espanya per diferents grups de recerca durant aquest últim període.

2006

Parés i Casanova, P.-M., Francesch i Vidal, A., Jordana i Vidal, J., & Such i Martí, X. (2006). Catalans de pèl i ploma : races domèstiques autòctones de Catalunya. Bellaterra : Lynx.

Aquest llibre és el primer catàleg complet de les races autòctones de Catalunya i omple la necessitat d'una obra divulgativa que informi de la seva història, de la seva situació actual i dels coneixements científics que se'n tenen. Inclou fitxes descriptives, il·lustracions en blanc i negre i en color, informació històrica i sobre la situació actual, així com totes les dades sobre les actuacions i les mesures que s'estan portant a terme per a la salvaguarda d'aquest patrimoni. Tracta 40 races, tant extingides com encara presents, 24 de pèl i 16 de ploma.

2007

Reyna Doménech, S. (coord.) (2007). Truficultura : fundamentos y técnicas. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa.

El present llibre, coordinat per Santiago Reyna, professor a l'Escola d'Enginyers Agrònoms i Muntanyes de València, constitueix, gràcies a la col·laboració de nombrosos investigadors i tècnics espanyols i estrangers especialitzats en temes fructícoles, una àmplia revisió dels coneixements actuals en el conjunt de matèries relacionades amb la tubericultura. El llibre recull la situació i les tècniques de cultiu tant espanyoles com les emprades en altres països, amb la conclusió de capítols específics dedicats a França, Itàlia, Hongria, Xile, USA i Nova Zelanda.

2008

Sañudo Astiz, C. (2008). Manual de diferenciación racial : manual para la comprensión y diferenciación racial de las especies ganaderas (mamíferos). Zaragoza : Servet.

Manual per a la comprensió i diferenciació racial de les espècies ramaderes (mamífers). L'autor ens ofereix la major recopilació de fotografies, taules i dades per a una bona comprensió racial. Aquest manual presenta una classificació fàcil i ordenada, que associa el medi amb la raça i a aquesta amb els seus productes.

2009

Cadahia, C. (2008). La savia como índice de fertilización : cultivos agroenergéticos, hortícolas, ornamentales y frutales. Madrid [etc.] : Ediciones Mundi-Prensa.

Es presenta una obra amb un enfocament eminentment pràctic que, en forma de manual, serà útil per a tècnics agrícoles, investigadors que treballen en l'àmbit de la fertilització, estudiants d'agronomia i laboratoris d'anàlisis agrícoles. La saba és un material de referència molt útil, segons hem comprovat en els nostres treballs de camp i hivernacle durant més de 40 anys i fonamentalment en l'última dècada. La informació que ofereix enriqueix el diagnòstic de la nutrició vegetal i, en molts casos, permet millorar el diagnòstic basat en l'anàlisi foliar, tot i que considerem els dos mètodes complementaris. Es presenten uns 3.000 dades que avalen la utilitat del mètode que proposem.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons