Skip to Main Content

Resums del Premi del Llibre Agrari: Resums. Dècada de 2010

2010

Gómez-Limón, J. A., Calatrava, J., Garrido, A., Sáez, F. J., & Xabadia, A. (2009) (ed.). La economía del agua de riego en España. [S.l.] : Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

L'agricultura en un país semiàrid com és Espanya es caracteritza per la seva dependència dels recursos hídrics disponibles. Efectivament, el grau de disponibilitat d'aquest factor productiu és el que condiciona què es pot produir, quant es pot produir i com produir-se. Tot i la històrica importància de l'aigua i del regadiu dins el complex agroalimentari, crida l'atenció com l'economia, ciència que estudia l'assignació dels recursos escassos, gairebé no s'hagi dedicat a estudiar científicament l'ús agrari de l'aigua fins als anys 90 del segle passat. Aquest volum dóna compte de l'evolució de l'última dècada (1998-2008), ampliant la mirada i l'àmbit d'anàlisi a altres perspectives sobre l'economia del regadiu que la literatura prèvia no havia considerat.

2011

Andrés Yeves, M. F., & Verdejo Lucas, S. (ed.) (2011). Enfermedades causadas por nematodos fitoparásitos en España. Valencia : PHYTOMA-España.

Aquesta monografia sobre els Nematodes fitoparàsits que causen malalties a Espanya constitueix el primer recull en un sol volum d'aquest grup de patògens de plantes. Amb això, la Societat Espanyola de Fitopatologia (SEF) ha volgut proporcionar informació actualitzada sobre les principals malalties que causen els nematodes en cultius d'importància econòmica al nostre país basant-se el coneixement generat al llarg dels anys per nematòlegs experts membres de la Societat .

 

 


Díaz, R., & Seguí, E. (ed.) (2010). Enfermedades de las plantas causadas por hongos y oomicetos: naturaleza y control integrado. Valencia : Sociedad Española de Fitopatología.

Els fongs i oomicets destaquen notablement entre la varietat d'organismes que poden causar malalties en les plantes (i.e., virus, fitoplasmes, bacteris, fongs, nematodes, protozous i fanerògames paràsites) pel seu nombre, diversitat i significació de les pèrdues que originen. En aquesta monografia s'aborda l'estudi d'aquests agents biòtics en dues parts diferenciades: una primera part fa a les característiques generals dels fongs i oomicets fitopatògens, els tipus i processos d'infecció de la planta per ells, i el maneig integrat de les malalties que causen; i una segona part que comprèn l'estudi d'un conjunt seleccionat de malalties tipus.

2012

Márquez, L. (2012). Tractores agrícolas : tecnología y utilización. Torrelodones (Madrid) : B&H Editores.

Tractores agrícolas: tecnología y utilización” és un exhaustiu treball, de més de 850 pàgines, centrat en la tipologia dels tractors, funcions, evolució històrica, fabricació, elements que el conformen, funcionament, potència de tracció, homologació, ergonomia i seguretat i costos d'utilització, entre d'altres apartats .

2013

Peman, J., Navarro-Cerrillo, R. M., Nicolás, J. L., Prada, M. A., & Serrada, R. (coord.) (2013). Producción y manejo de semillas y plantas forestales. Madrid : Organismo Autónomo Parques Nacionales.

En aquesta obra s'uneixen els últims coneixements en la matèria sobre les espècies forestals de major interès en la repoblació i restauració forestal a Espanya. També com a objectiu donar a conèixer, de forma generalitzada, la important tasca que s'ha realitzat en el sector forestal espanyol.

 

 


Mateu i Giral, J. (2012). El Castell del Remei : terra, aigua i cultura del vi a la Plana d’Urgell. Lleida : Pagès.

Aquest llibre explica les fites de tot aquest procés. De la mateixa manera que a mitjan segle XIX Manuel Girona incorpora a la finca la màquina de batre, cinquanta anys més tard Joan Girona agrega el motor d'explosió a les tècniques de treball. L'arribada de l'aigua a través del Canal d'Urgell portarà, de retruc, una onada de salts tecnològics: el primer tractor, l'assaig de la fruita dolça, la vacunació preventiva a la ramaderia, l'experimentacó de raïms per millorar la qualitat del vi o l'obtenció d'una nova raça d'aviram, entre altres. La darrera etapa, la de l'empresa Castell del Remei Societat Limitada, queda marcada per una puixança de noves varietats i un increment de la producció de vi.

2014

Muncharaz Pou, M. (2013). Proyecto y diseño de áreas verdes. Madrid : Mundi-Prensa.

Proyecto y diseño de áreas verdes facilita la realització i el desenvolupament de projectes paisatgistes, en relació amb la jardineria i les àrees naturals, conceptes que agrupem sota la denominació comuna d'àrees verdes. És una obra d'ampli contingut, que tracta sobre les matèries generals que s'han de manejar per resoldre aquest tipus de projectes, des de la seva concepció, fins a la posada en marxa.

2015

Magallón Botaya, E. (coord.) (2015). Manejo y gestión de maternidades porcinas. II, La lactación. Zaragoza, España : Servet.

Maternidades porcinas II. La lactación és la nova obra d'E Magallón i col·laboradors, professionals de sector molt implicats en el treball diari en granges de reproductores. Si en el primer tom, els autors es van centrar en la fase d'el part, en aquest segon volum s'exposen qüestions de gran interès per a la gestió de les maternitats en la fase de lactació; des de les bases tècniques i fisiològiques als procediments més utilitzats per realitzar adopcions i deslletaments, passant per l'alimentació i el maneig de la truja lactant i del garrí, les principals malalties en aquest període o la gestió de personal.

 


Aguado Martín, L. O., Fereres Castiel, A., & Viñuela Sandoval, E. (2015). Guía de campo de los polinizadores de España. Madrid: Mundi-Prensa.

El present treball és possiblement la guia de pol·linització i pol·linitzadors més completa que s'ha fet a Europa. En una primera part es presenten els diferents tipus de pol·linització anemòfila i zoòfila, i dins de la pol·linització zoòfila s'explica en què consisteix cadascuna d'elles amb alguns exemples i fotos. Posteriorment s'exposa com beneficien els pol·linitzadors silvestres a diferents cultius (fruiters, hortalisses, etc.) i s'enumeren els beneficis i influència dels pol·linitzadors en la conservació del paisatge i la seva importància per a la conservació de la flora autòctona, així com en la producció de fruits silvestres que serviran al seu torn a aus i altres animals com a aliment. A la segona part s'inclou informació pràctica i claus a manera de diagnosi, perquè es pugui treballar amb els diferents grups d'insectes pol·linitzadors coleòpters (o escarabats), dípters (o mosques), lepidòpters (o papallones) i himenòpters (abelles socials i solitàries).

2016

Bañeres de la Torre, A., Carrillo Adán, J. A., & San José Marqués, C. (2015). Manual veterinario de las aves rapaces. Murcia : Asociacion Española de Veterinaria Aplicada.

Aquest complet manual és un recull de la feina exercit durant anys per l'autor i els seus col·laboradors. Es tracta d'una guia basada en la seva experiència personal i recolzada per algunes referències d'autoritats en la matèria a nivell nacional i internacional. És, per tant, una eina de consulta per a aquells veterinaris que s'enfrontin a el desafiament d'atendre una au rapinyaire ferida o malalta, bé de procedència salvatge, bé criada en captivitat.

2017

Calaza Martínez, P. (2016). Infraestructura verde : sistema natural de salud pública. Madrid : Mundi-Prensa.

Aquesta obra pretén respondre a nombroses qüestions sobre la relació entre infraestructura verda, activitat física i salut. Ofereix arguments que serveixen de base per a un urbanisme que aprofiti el potencial de la dimensió dels sistemes naturals del territori, més conciliador amb la natura i integrador amb diferents escenaris territorials. Es pretén, primer, la millora de el coneixement sobre els avantatges i idoneïtat d'estratègies de planificació territorial fonamentades en un enfocament ecològic; segon, la proposta d'un marc metodològic per analitzar la relació entre infraestructura verda, activitat física i salut i, tercer, aportar evidències de la relació entre una planificació territorial més verd, la promoció de l'activitat física i la millora de la salut.

2018

Fraile Sauce, L. J. (2018). Inmunidad lactogénica en la cerda : enfoque práctico. Zaragoza : Grupo Asis Biomedia.

Una bona transferència d'immunitat passiva de les truges als garrins és crucial per assegurar la supervivència d'aquests últims. Aquest llibre pretén ajudar els veterinaris a optimitzar aquesta transferència, i per a això fa un repàs de les bases de la immunologia així com dels programes de vacunació utilitzats en truges i dels aspectes pràctics de la transferència d'immunitat passiva.

2019

Cubero Salmerón, J. I. (2018). Agricultura para los que no saben de agricultura. Madrid : Mundi-Prensa.

En aquest llibret, el lector que parteixi de zero en coneixement agrícola trobarà no un text sobre una ciència i una pràctica tan complexes, les més complexes a el parell de la Medicina, sinó els conceptes bàsics en què es fonamenta tal ciència i tal pràctica: éssers vius, terra, aigua, aire ... què són varietats i races i com cal manejar-les, ¿tenen valor estratègic l'aigua dolça i la terra laborable ... ?, quins problemes del passat tornen a ser els de el futur ...?

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons