Skip to Main Content

Resums del Premi del Llibre Agrari: Resums. Dècada del 2020

2020

Lloveras Vilamanyà, J., Delgado Enguita, I., & Chocarro, C. (2020). La alfalfa : agronomía y utilización. Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida ; Zaragoza : Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

El llibre és una actualització dels coneixements del cultiu de l’alfals adquirits a Espanya en les últimes dècades.Es revisen aspectes més tradicionals del cultiu com l’elecció de les varietats, les tècniques de fertilització i de reg, els efectes de l’ús de tall, el control de males herbes, plagues i malalties, i l’ús de l’alfals en l’alimentació animal. Es presenten, a més, capítols menys habituals sobre la producció de llavor, l’alfals en secà, la fitotoxicitat, l’efecte de les micotoxines i com afecta el cultiu de l’alfals al medi ambient.

2021

              García-Mari, F. i Ferragut Pérez, F. (2020). Las plagas agrícolas. València: Phytoma España.

Quarta edició del llibre basat en els apunts de classe de l'assignatura Entomologia Agrícola de la Universitat Politècnica de València. Aquest llibre dona suport a la docència posant a disposició dels alumnes la informació imprescindible i actualitzada sobre les característiques i gestió de les plagues que ataquen els cultius, subministrant gran quantitat de material fotogràfic per ajudar a la identificació dels insectes i al reconeixement dels danys que causen. Aquest treball també pot ser d'utilitat, pel seu enfocament pràctic i aplicat, a tècnics, agricultors i tot tipus de persones relacionades amb les activitats agràries i en particular amb la protecció de cultius i la sanitat vegetal.

2022

Pemán García, J., Navarro Cerrillo, R. M., Prada Sáez, M. A., & Serrada Hierro, R. (2021). Bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación forestal. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Obra innovadora i molt actual per l’estructuració dels continguts, per l’aplicabilitat i per la utilitat com a eina d’ajuda a la planificació i gestió d’espais forestals. Una obra que “pot ser referent en el món forestal, des de la planificació, la explotació, la valorització i la sostenibilitat, amb el valor afegit d’integrar un enfocament multidisciplinar de la mà dels més grans experts de diferents àmbits del món forestal d’Espanya”. El treball constitueix un compendi molt ampli i força ben il·lustrat amb imatges, esquemes i figures amb tota mena de detalls que fan l’obra molt entenedora. El llibre suposa una posada al dia del coneixement i de la gestió dels espais forestals, totalment actualitzats amb nombroses referències bibliogràfiques, i que “aplega una àmplia, però fins a l’actualitat molt dispersa i desigual, documentació publicada al respecte”. 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons