Skip to Main Content

Educació Infantil i Primària

Què podeu trobar en una base de dades?

En una base de dades podeu trobar referències de documents que habitualment no trobaríeu en un catàleg de biblioteca. Algunes bases de dades permeten accedir al text complet dels documents. Hi trobareu:

  • articles de revistes
  • ponències de congressos
  • capítols de llibre
  • informes
  • projectes de recerca
  • ...​

Bases de dades recomanades

ERIC (Educational Resource Information Center)

Base de dades sobre educació produïda per l'US Department of Education. Recull: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Inclou tant articles a text complet com referències bibliogràfiques amb abstract.

Redined

Ofereix registres bibliogràfics i documents a text complet d'investigacions, innovacions i recursos educatius produïts a Espanya.

Teacher Reference Center

Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.

Altres bases de dades relacionades

Psicodoc

Base de dades bibliogràfica produïda pel Colegio Oficial de Psicologos de Madrid en col.laboració amb la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre psicologia i disciplines afins. Inclou resums d'articles de revistes, congressos i llibres, publicats a Espanya i a Amèrica Llatina.
Cal triar: 'Acceso usuarios registrados'.

SCOPUS

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Permet la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors científics (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents de les oficines americanes i europees. Les disciplines que cobreix són: química, física, matemàtiques, enginyeria, etc.

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

InDICEs CSIC

Conté les bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC i IME, que contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment, recullen articles de revistes científiques, i, de manera selectiva, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons