Skip to Main Content

La cerca d'informació en gestió de la fauna: Puc copiar qualsevol fragment de text d'un article o llibre?

Què és el plagi?

Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, plagiar és "copiar (idees, paraules, obres, etc., d’una altra persona) usant-les com a pròpies". Per tant, plagiar és copiar una obra o part d'ella i no mencionar l'autor d'aquesta obra o d'aquestes idees. Quan aquesta obra o idees es publiquen i es divulguen, l'autèntic autor perd autoritat sobre elles i els interessos econòmics, atemptant així contra els seus drets morals i patrimonials.

Quan estem plagiant?

Estem plagiant quan retallem i enganxem una informació que hem trobat en un llibre, a través d'internet o de qualsevol altra font d'informació i no diem la font d'on hem obtingut aquesta informació. És molt important citar quan una idea està copiada literalment d'una altra font. Si copiem idees o ens basem en informació extreta de diferents fonts, hem d'incloure una bibliografia al final del nostre treball.

Com evitar el plagi?

Per evitar el plagi hem de seguir unes nomes molt senzilles:

  • Bibliografia: és molt important crear una bibliografia per al nostre treball i citar les fonts d'on hem tret la informació.
  • Crear cites: quan fem una còpia exacta d'una frase, cal fer una cita al final d'aquesta, normalment es posa el nom de l'autor de la frase i l'any entre parèntesis.
  • Parafrasejar / Resumir: dir amb les nostres paraules una idea o opinió, o resumir-la, basant-nos en la d'una altra persona. Per utilitzar aquesta tècnica, hem d'incloure a la bibliografia la font d'on hem tret aquesta informació.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons