Skip to Main Content

Com localitzar informació en Ciències de la Salut

Per què avaluar?

Quan feu la vostra cerca, és important trobar informació que sigui fiable i adequada.

És possible que hàgiu d'utilitzar determinats tipus de fonts, com ara fonts primàries o secundàries, o tipus específics de publicacions periòdiques, com revistes especialitzades. Pot ser que sigui necessari limitar el nombre de fonts que utilitzareu. Sovint, les fonts d'Internet entren en aquesta categoria.

En tots els casos, sempre s'ha d'avaluar la informació que incloureu al vostre treball.

Haureu de revisar la cerca segons la seva rellevància (si respon a la pregunta d'investigació).

També és possible que a través de l'estratègia de cerca que heu fet obtingueu molt pocs o massa resultats. En aquestes situacions caldria que reviseu la cerca per tal d'obtenir un major o menor número de resultats però mantenint-ne la rellevància:

Heu trobat massa resultats? Heu trobat molt pocs resultats?
Utilitzeu termes més específics del tema Utilitzeu termes més generals del tema
Busqueu en camps més reduïts, per exemple, al camp de TÍTOL
Busqueu en camps més amplis (resum, paraules clau, etc.)
Utilitzeu els operadors booleans AND i NOT per combinar les paraules clau Utilitzeu l'operador booleà OR per combinar termes sinònims o similars
Apliqueu límits a la cerca (any de publicació, llengua, matèria, etc.) Utilitzeu comodins en les paraules clau (*)

Icono: Pixelmeetup - Flaticon

Caldria que evitéssiu

 • ​​Fòrums i llocs d'intercanvi d'opinions.
 • Pàgines personals, llevat si són de professors universitaris, d'universitats o especialistes reconeguts en la matèria.
 • Blogs, excepte que siguin de persones o entitats molt acreditades.
 • Llocs d'allotjament lliure de continguts sense un control selectiu.
 • Espais d'entreteniment i interacció social.

Font: Martínez, Luís Javier. (2016). Cómo buscar y usar información científica, guía para estudiantes universitarios

Criteris per a l'avaluació de la informació

Autoria
 • Quina persona o entitat és la responsable? Està clarament identificada? Ofereix informació sobre si mateixa?
 • És possible contactar amb ella?
 • Amb quina persona o entitat està relacionada?
 • Quins interessos personals, professionals, institucionals o comercials té?
Audiència
 • A qui es dirigeix la web? A un col·lectiu específic? Al público en general?
 • El contingut és públics o té accés restringit?
Actualització
 • Quina és la data de publicació de la informació? És recent?
 • La información es troba actualizada?
 • Hi ha algun sistema d'alertes?
Contingut
 • La web és objectiva o respon a algun tipus d'interès?
 • Els continguts són exhaustius?
 • Hi ha publicitat a la pàgina? Qui subvenciona la persona o entitat responsable?
 • La expressió és correcta? Hi ha errors lingüístics?
 • Quina informació inclou (índexs, glossaris, gràfics, taules, imatges, fitxers per a descàrrega, etc.)?
Usabilitat
 • La informació està ben organitzada?
 • És possible fer cerques al contingut?
 • Hi ha versions d'impressió de les pàgines?
 • És possible trobar continguts d'ajuda?
 • El disseny, els textos i les imatges faciliten la lectura?
 • Hi ha el mateix criteri d'estil en totes les pàgines?
Visualització
 • Quins formats de fitxers utilitza? És necessari disposar d'algun programari especial?
Lluminositat

La lluminositat d'una web consisteix en la seva capacitat per remetre a altres pàgines:

 • Hi ha enllaços externs?
 • Els enllaços externs estan actualitzats o n'hi ha de trencats?
Visibilitat
 • Es pot trobar fàcilment en cercadors d'Internet?
 • Quines altres pàgines l'enllacen?
Condicions d'ús
 • Quin tipus d'ús es pot fer dels continguts? Tots els drets són reservats o se'n cedeixen alguns? Hi ha alguna llicència Creative Commons?
Autoria / Credibilitat
 • Qui és l'autor (persona, empresa o organizació)?
 • La font proporciona cap informació que us porta a creure que l'autor és un expert en el tema?
 • Pertany l'autor a una institució de prestigi?
 • Has vist el nom de l'autor citat en altres fonts o bibliografies?
Precisió
 • Poden els fets o estadístiques verificar-se a través d'una altra font?
 • Basant-vos en el vostre coneixement, la informació sembla correcte? Coincideix amb la informació que es troba en altres fonts?
 • Hi ha errors ortogràfics o gramaticals?
Abast / Rellevància
 • Cobreix la font el vostre tema de manera global o només cobreix  un sol aspecte?
 • En quina mesura la font respon a la vostra pregunta de recerca?
 • La font es considera popular o acadèmica?
 • Són la terminologia i el llenguatge utilitzats fàcils d'entendre?
Vigència / Actualitat (dates)
 • Quan es va crear el material publicat o quan va ser actualitzat per última vegada?
 • Hi ha articles més recents publicats sobre el tema?
 • Estan els enllaços o referències a altres fonts actualitzats?
Objectivitat / Rigor
 • Quin és el propòsit o motiu de la font (educativa, comercial, d'entreteniment, promocional, etc.)?
 • Quin és el públic objectiu - el públic en general?  professionals? estudiants? erudits?
 • Es presenta una visió equilibrada dels diferents punts de vista sobre el tema?
 • L'autor pretenia ser objectiu, però en realitat tracta de persuadir, promoure o vendre alguna cosa?
 • Són fets o dades rellevants que poden rebatre una afirmació omesa?
 • S'utilitza un llenguatge convincente o emocional?
Estil / Funcionalitat
 • El material està ben escrit i organitzat?
 • Conté una taula de continguts i / o índex per facilitar l'ús?
 • Inclou una bibliografia?
 • Conté gràfics, taules, gràfics, il·lustracions, fotografies, mapes, o altres característiques especials que se sumen a la seva utilitat?
 • Si es tracta d'un lloc web, podeu navegar amb facilitat?
 • Si es tracta d'una pàgina web, es trenquen els enllaços?

En resum...

Font: Universidad de Alicante. Cómo evaluar la información encontrada.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons