Skip to Main Content

Veterinària i zootècnia

En aquesta guia podreu trobar tota una sèrie de recursos de l'àmbit de la veterinària i la zootència que us poden ser d'utilitat a l'hora de cursar els vostres estudis i també per realitzar els vostres treballs acadèmics.

ⓘ   Atenció! Per visualitzar aquests recursos, activa la connexió VPN.

Principals bases de dades

Documentavet: Base de datos documental veterinaria

Base de dades de continguts veterinaris multiformat. Dóna accés a un ampli catàleg de llibres digitals de Servet, col·lecció completa de revistes veterinàries com ara Albéitar i Argos, els vídeos de la plataforma de videoformació VetTV, enregistraments dels webseminars realitzats pel Grup Asís i la col·lecció de Vetpills (càpsules formatives pràctiques sobre temes específics amb sistema d'autoavaluació).

Guiavet: Guía veterinaria de medicamentos y componentes activos

Guia de productes zoosanitaris i dietes de prescripció per animals de companyia i de producció.

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

SCOPUS

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Permet la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors científics (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents de les oficines americanes i europees. Les disciplines que cobreix són: química, física, matemàtiques, enginyeria, etc.

PubMed

Base de dades produïda per la National Library of Medicine (EUA). Conté uns 20 milions de referències d’articles mèdics publicats en 4.600 publicacions en sèrie de l’àmbit de la biomedicina, especialment dels EUA i altres 70 països.

SciFinder

Dóna accés a les bases de dades produïdes pel Chemical Abstracts Service (CAS) i a MEDLINE (NLM). Ofereix informació sobre química, enginyeria química, bioquímica i ciències de materials. Permet buscar productes químics per estructures i reaccions. Dóna informació sobre biomedicina, farmacologia, toxicologia, biologia molecular, microbiologia, genètica, etc.

Per accedir per primer cop cal registrar-se a través d'aquest enllaç.

Dialnet Plus

Base de dades de sumaris que té com a objectiu donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Buida revistes en llengua castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals, agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.

InDICEs CSIC

Conté les bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC i IME, que contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment, recullen articles de revistes científiques, i, de manera selectiva, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.
Actualització diària

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons