Skip to Main Content

Agroalimentació i ciència forestal

En aquesta guia podreu trobar tota una sèrie de recursos de l'àmbit de l'agroalimentació i ciència forestal que us poden ser d'utilitat a l'hora de cursar els vostres estudis i també per realitzar els vostres treballs acadèmics.

ⓘ   Atenció! Per visualitzar aquests recursos, activa la connexió VPN.

Principals bases de dades

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

SCOPUS

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Permet la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors científics (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents de les oficines americanes i europees. Les disciplines que cobreix són: química, física, matemàtiques, enginyeria, etc.

The Merck Index Online

The Merck Index Online és un recurs indispensable per a investigadors en els camps de la química, bioquímica, farmacologia i productes farmacèutics, toxicologia i medicina, conté informació sobre medicaments per a ús humà i veterinaris, medicaments biotecnològics, productes biològics i naturals, medicaments a base de plantes i herbes, reactius i catalitzadors de laboratori, additius alimentaris i suplements nutricionals, aromes i fragàncies, substàncies químiques agrícoles, plaguicides i herbicides, productes químics industrials i especials, entre d'altres.

SciFinder

Dóna accés a les bases de dades produïdes pel Chemical Abstracts Service (CAS) i a MEDLINE (NLM). Ofereix informació sobre química, enginyeria química, bioquímica i ciències de materials. Permet buscar productes químics per estructures i reaccions. Dóna informació sobre biomedicina, farmacologia, toxicologia, biologia molecular, microbiologia, genètica, etc.

Per accedir per primer cop cal registrar-se a través d'aquest enllaç.

Dialnet Plus

Base de dades de sumaris que té com a objectiu donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Buida revistes en llengua castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals, agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.

InDICEs CSIC

Conté les bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC i IME, que contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment, recullen articles de revistes científiques, i, de manera selectiva, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.
Actualització diària

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons