Skip to Main Content

Acords transformatius per a la publicació en accés obert

Què són els acords transformatius?

La CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta, l'any 2019. Una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer, Wiley i l’American Chemical Society (ACS). Aquests acords permeten que una part de la producció científica de la UdL pugui ser publicada en accés obert de forma immediata i llegida per qualsevol persona d’arreu del món. Els acords són vigents a partir del 2021 i fins el 2024 per a Elsevier, Springer, ACS i Wiley.

Els acords transformatius són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat els articles publicats pels autors quan aquests són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).

Els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat. 

Els articles que es beneficiïn d'una APC es publicaran en obert al Repositori Obert UdL 

Qui pot gaudir d'un APC d'un acord transformatiu?

El personal investigador de la UdL, quan l'article ha estat acceptat per a la seva publicació. Dins la plataforma de publicació de cada editorial, quan el personal investigador de la UdL és l'autor/a de correspondència amb l'editorial i l'article ha estat acceptat per a la seva publicació se li ofereix la possibilitat de publicar-lo en accés obert immediat. En cas de resposta afirmativa es comprova que es compleixen tots els requisits, per al 2023 són els següents: 

  • L’autor de correspondència, el seu correu electrònic i la seva primera filiació han de ser de la UdL i pot fer ús fins a 4 APC's de les editorials incloses en els acords transformatius.
  • En l'article, s’ha d'incorporar la filiació de la Universitat de Lleida en la signatura dels autors.
  • L’autor de correspondència ha d'estar vinculat  a la UdL en el moment d’enviar l’article a l’editorial per a la seva acceptació i publicació. 

En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, es recorda que les entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY.

Les APC s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial. Quan d'una editorial no es disposi de més APC, s'informa en l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

 

Eines d'accés obert

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons