Skip to Main Content

Treball social

Recursos per al Treball Final de Grau (TFG)

 Consulteu la guia Recursos per al Treball de Final de Grau (TFG), on hi trobareu, entre altres informacions, la normativa de les diferents titulacions per elaborar els TFG, informacions sobre el procés de cerca d'informació i sobre el seu ús, enllaços a diversos recursos d'informació i bibliografia de suport.

Repositoris

Als repositoris trobareu, en format digital i en accés obert, materials derivats de la producció científica d'una institució (universitat, centre d'investigació, etc.).

El seu objectiu és facilitar l'accés a la comunitat científica internacional als resultats de la recerca realitzada pels seus membres i augmentar la visibilitat de la producció científica de la institució. També contribueix a la preservació dels documents digitals dipositats al repositori.

Els repositoris institucionals acostumen a incloure articles científics, ponències, comunicacions a congressos i materials docents dels professors i investigadors, i treballs de l'estudiantat (tesis, TFG, TFM).

Pòsters Científics

El pòster científic és un document gràfic de mida gran que serveix per a sintetitzar els resultats d'un treball, projecte o investigació que s'està presentant davant del públic, sigui de manera directa durant un congrés o presentació, o de manera indirecta a una exposició.

Els pòster són molt utilitzats per la comunitat científica, sobretot en l'àmbit de la salut, ja que resumeixen la informació de forma atractiva i ajuden a difondre-la gràcies a un disseny que barreja text, taules, gràfics, imatges, dibuixos i logos.

Per saber-ne més consulteu la biblioguia  Pòster científic

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons