Skip to Main Content

Legislació sanitària

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Text complet i sumaris de les lleis i decrets publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Conté tota la legislació catalana publicada des del 5/12/1977. Actualització diària.

BOE (Boletín Oficial del Estado)

Portal que dóna accés al text complet del que s'ha publicat al Boletín Oficial del Estado i a les publicacions que el van precedir des del 1867, en diferents formats (html, pdf i tiff), segons la data de publicació.

Eur-lex : El Derecho de la Unión Europea

Lliure accés a tot tipus de legislació comunitària incloent el DOUE, tractats, legislació, jurisprudència i treballs preparatoris. Ofereix àmplies possibilitats de cerca en totes les llengües oficials de la Unió Europea.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons