Skip to Main Content

Recomanacions per al nom i filiació dels autors

Introducció

Les publicacions científiques són l'element que permet visibilitzar millor l'activitat i la producció científica dels investigadors de la Universitat. La falta de normalització del nom i cognoms dels investigadors i de la seva filiació en la signatura de les publicacions disminueix la visibilitat.

Amb aquestes recomanacions es pretén que:

 • La Universitat aparegui sempre citada i amb la mateixa forma per tal que les bases de dades bibliogràfiques la recullin i la comptabilitzin com a una única institució.
 • L'autor/investigador hauria de triar una forma de signatura que l'identifiqui clarament i el distingeixi dels altres, per tal que les bases de dades bibliogràfiques el recullin i el comptabilitzin com un únic autor.

Es recomana signar sempre totes les publicacions o contribucions científiques amb el nom normalitzat de l'autor o autors i, tot seguit, incloure-hi sempre la filiació institucional.

Filiació institucional

Per tal de citar correctament el lloc que els investigadors ocupen a la UdL, es recomana d'incloure en la filiació institucional els tres elements següents:

1. Nom de la Universitat

Tot i que molts investigadors consideren que la traducció a l’anglès del nom de la institució afavoreix la seva visibilitat internacional, s’ha detectat que aquesta pràctica dificulta la recuperació de la producció científica per la diversitat de formes sota les quals es troba.

Per tant, es recomana emprar el nom normalitzat en català. Així, a l’hora de signar la forma recomanda és:

 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Univ. de Lleida
 • Univ. de Lleida (UdL)

No es recomana utilitzar únicament l’acrònim UdL per signar, atès que pot crear confusions amb altres institucions. Si es vol posar es pot fer sempre després del nom de la universitat i entre parèntesi.
 

2. Unitats estructurals (instituts, centres, departaments, etc.)

A més de la unitat o unitats estructurals que l'autor vulgui fer constar a la filiació, sempre ha d'incloure a continuació la mencio de la Universitat, així com l'adreça postal de la unitat que consideri pertinent (grup de recerca, departament, institut, ...). S’ha de fer servir sempre el nom normalitzat i acceptat per la institució dels instituts, centres, departaments, etc.

Aquest nom sí que es pot traduir, per exemple:

Departament de Ciència Animal, Universitat de Lleida

Department of Animal Science, Univ. de Lleida

Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES), Universitat de Lleida (UdL)

Polytechnic Institute of Research and Innovation in Sustainability (INSPIRES), Univ. de Lleida (UdL)

En els casos en què es necessiti indicar més d’una unitat estructural, es recomana seguir aquest ordre i separar amb comes:

 1. Grup de recerca
 2. Departament
 3. Institut/centre de recerca
 4. Laboratori de recerca
 5. Càtedra
 6. Unitat/servei
 7. Centre docent
 8. Universitat de Lleida

Alguns exemples:

Grup de recerca Competències, Tecnologies i Societat en Educació (COMPETECS), Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social, Universitat de Lleida, Av. Estudi General, 4, 25001, Lleida, Spain

Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES), Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital, Universitat de Lleida, Jaume II 69, 25001, Lleida, Spain

Experimental Medicine Department, Neuronal Signaling Unit, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure, 80, 25198, Lleida, Spain


3. Adreça postal i ciutat (Lleida)

Es recomana donar l'adreça completa i el nom del país en anglès, per exemple:

Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Lleida, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003, Lleida, Spain

Filiació múltiple

En cas que l'investigador/a tingui doble filiació la signatura ha de referenciar totes dues institucions. El personal funcionari i contractat de la Universitat ha de mencionar com a primera filiació la Universitat de Lleida, i com a filiacions successives, la resta d'institucions. Es recomana fer constar les diferents filiacions de manera separada, per exemple:

Investigador/a XXX [1] [2]

[1] Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure, 191, 25198, Lleida, Spain

[2] Agrotecnio-CERCA Center, Av. Rovira Roure, 191, 25198, Lleida, Spain

Investigador/a XXX [1] [2]

[1] Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure, 191, 25198, Lleida, Spain

[2] Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Crta. Sant Llorenç de Morunys, Km2, 25280 Solsona, Spain

Investigador/a XXX [1] [2]

[1] Metabolic Pathophysiology Research Group, Department of Experimental Medicine, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure 80, 25196, Lleida, Spain

[2] Institut de Recerca Biomedica de Lleida (IRBLLeida), Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198, Lleida, Spain

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons