Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Recomanacions per al nom i filiació dels autors

Idioma

  Español

  English

La traducció d'aquesta pàgina és mitjançant el traductor de Google 

Introducció

Les publicacions científiques són l'element que permet visibilitzar millor l'activitat i la producció científica dels investigadors de la Universitat. La falta de normalització del nom i cognoms dels investigadors i de la seva filiació en la signatura de les publicacions disminueix la visibilitat.

Amb aquestes recomanacions es pretén que:

 • La Universitat aparegui sempre citada i amb la mateixa forma per tal que les bases de dades bibliogràfiques la recullin i la comptabilitzin com a una única institució.
 • L'autor/investigador hauria de triar una forma de signatura que l'identifiqui clarament i el distingeixi dels altres, per tal que les bases de dades bibliogràfiques el recullin i el comptabilitzin com un únic autor.

Es recomana signar sempre totes les publicacions o contribucions científiques amb el nom normalitzat de l'autor o autors i, tot seguit, incloure-hi sempre la filiació institucional.

Filiació institucional

Per tal de citar correctament el lloc que els investigadors ocupen a la UdL, es recomana d'incloure en la filiació institucional els quatre elements següents:

1. Nom de la Universitat

Tot i que molts investigadors consideren que la traducció a l’anglès del nom de la institució afavoreix la seva visibilitat internacional, s’ha detectat que aquesta pràctica dificulta la recuperació de la producció científica per la diversitat de formes sota les quals es troba.

Per tant, es recomana emprar el nom normalitzat en català, tant de la universitat com de la unitat o unitats estructurals de què n’és membre l’investigador.

Així, a l’hora de signar la forma recomanda és:

 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Univ. de Lleida
 • Univ. de Lleida (UdL)

No es recomana utilitzar únicament l’acrònim UdL per signar, atès que pot crear confusions amb altres institucions. Si es vol posar es pot fer sempre després del nom de la universitat i entre parèntesi.

2. Unitats estructurals (instituts, centres, departaments, etc.)

A més de la unitat o unitats estructurals que l'autor vulgui fer constar a la filiació, sempre ha d'incloure a continuació la mencio de la universitat, així com l'adreça postal de la unitat que consideri pertinent (grup de recerca, departament, institut, ...).

S’ha de fer servir sempre el nom normalitzat i acceptat per la institució dels instituts, centres, departaments, etc. seguit de la Universitat, així com l’adreça postal.

Aquest nom sí que es pot traduir, per exemple:

Departament d'Enginyeria Agroforestal, Universitat de Lleida

Department of Agricultural and Forest Engineering, Univ. de Lleida

Institut Universitari d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES), Universitat de Lleida (UdL)

Polytechnic Institute of Innovation and Sustainability Research (INSPIRES), Univ. de Lleida (UdL)

En els casos en què es necessiti indicar més d’una unitat estructural, es recomana seguir aquest ordre i separades per comes:

 1. Grup de recerca
 2. Departament
 3. Institut/centre de recerca
 4. Laboratori de recerca
 5. Càtedra
 6. Unitat/servei
 7. Centre docent
 • Universitat de Lleida
 • Adreça postal

3. Diverses filiacions institucionals d'un mateix autor

En cas que l'investigador vulgui mencionar la seva pertinença a més d'un departament o grup o unitat de recerca de la Universitat es recomana fer una única filiació, per exemple:

Investigador XXX [1]

[1] Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, Agrotecnio Center, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida, Spain

En cas que l'investigador pertanyi a més d'una institució es recomana fer una doble signatura, informant per separat de cadascuna de les figures de recerca a què pertanyi l'investigador. Per exemple: ​

Investigador XXX [1] [2]

[1] Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Crta. Sant Llorenç de Morunys, Km2, 25280 Solsona, Spain

[2] Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió, Department d'Enginyeria Agroforestal, Agrotecnio Center, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure, 191, 25198, Lleida, Spain

4. Adreça postal i ciutat (Lleida)

Es recomana donar l'adreça completa i el nom del país en anglès, per exemple:

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Agrotecnio Center, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida, Spain

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons