Skip to Main Content

Nutrició Humana i Dietètica

Atenció! Per accedir aquests recursos, activa el VPN (FortiClient) i el Doble Factor d'Autenticació si estàs fora de la UdL, o la Wifi de la UdL si et trobes al campus i vols accedir des del teu dispositiu.

Bases de dades

Podeu cercar informació del tema que esteu interessats en bases de dades específiques de l'àmbit de Ciències de la Salut.

A més podeu consultar els següents tutorials:

SCOPUS
Base de dades bibliogràfica d'àmbit multidisciplinar, conté articles de revistes, patents,..,
WEB OF SCIENCE
  • Cobertura: (segons la base de dades) - actualitat
  • Plataforma: Clarivate Analytics
  • Accés: Subscripció biblioteca
És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars: articles de revistes, patents, actes de congressos, etc.
INDICES CSIC

Conté les bases de dades IME, YCIT, ISOC que contenen la producció científica publicada a Espanya. Inclou articles de revistes científiques, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.

Per a més informació.

ENFISPO (ENfermeria, FIsioterapia y POdologia)
  • Cobertura: 1971 - actualitat
  • Accés: Lliure

Base de dades d'articles de revistes en castellà que es reben a la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioteràpia i Podología de la Universidad Complutense de Madrid

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la Biblioguia d'ENFISPO. 

PEDRO
  • Cobertura: 1929 - actualitat
  • Accés: Lliure

És una base de dades de fisioteràpia basada en l'evidència que proporciona referències bibliogràfiques amb resum d'assaigs clínics controlats i revisions sistemàtiques en fisioteràpia. Es nodreix de cerques retorspectives realitzades a Medline, Embase, Cinahl i Pssycinfo. Recopila les seves referències de la base de dades Cochrane i la base de dades de resums de revisions sobre efectivitat (DARE).

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la biblioguia de PEDro.

CINAHL PLUS

Base de dades bibliogràfica d'infermeria i ciències de la salut. Conté articles publicats en revistes especialitzades d'infermeria en llengua anglesa, les publicacions de l'American Nurses Association and the National League for Nursing. Utilitza també vocabulari controlat Cinahl Subject Headings

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la Biblioguia de Cinahl.

CUIDEN PLUS

Base de dades bibliogràfica d'infermeria. Conté articles de revistes, llibres i capítols de llibres, actes de congressos o conferències, informes i publicacions governamentals tant d'Espanya com d'Iberoamèrica.

Per a més informació.

PUBMED
  • Cobertura: 1966 - actualitat
  • Plataforma: U.S. National Library of Medicine
  • Accés: Lliure

Base de dades referencial (articles de revistes, llibres, capítols de llibres) del camp  de la Medicina, Infermeria, ciències afins. Conté registres de Medline, registres que encara no s'han indexat a Mediline i referències provinents d'altres fonts. Utilitza també vocabulari controlat Medical Subject Headings (MeSH).

Per a més informació sobre com realitzar les cerques consulteu la Biblioguia de PubMed.

PSYCINFO
Base de dades bibliogràfica del camp de la psiquiatria i psicologia de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes. Utilitza també vocabulari controlat Thesaurus of Psychological Index Terms.
COCHRANE LIBRARY

És una col·lecció de bases de dades que contenen diferents tipus d'evidència independent d'alta qualitat per informar-ne la presa de decisions sobre salut.

THE MERCK INDEX ONLINE

Font de referència per a informació química, farmacèutica i biomèdica, que conté més d'11500 monografies de més de 18000 substàncies, 28 taules suplementàries i 500 reaccions orgàniques.

SCIFINDER

Dóna accés a les bases de dades produïdes pel Chemical Abstracts Service (CAS) i a MEDLINE (NLM).
Per poder consultar-la cal que us creeu un compte personal (cal fer-ho des d'un ordinador connectat a la xarxa de la UdL)
Ofereix informació sobre química, enginyeria química, bioquímica i ciències de materials. Permet buscar productes químis per estructures i reaccions.

Per poder consultar-la, cal que us creeu un compte personal, cal fer-ho des d'un ordinador de la xarxa de la UdL.

BEDCA

Base de dades espanyola de composició dels aliments. Construïda amb els estàndards europeus desenvolupats per la Xarxa d'Excel·lència Europea EuroFIR. Forma part junt a altres bases de dades europees de l'Associació EuroFIR AISBL encarregada de l'elaboració d'una plataforma unificada i amb estàndards de qualitat de les Bases de dades de Composició d'Aliments Europeus i la seva interconnexió a través de serveis Web. Els valors de composició dels aliments reconeguts en aquesta base de dades han estat obtinguts de diferents fonts que inclouen laboratoris, indústria alimentària i publicacions científiques.

FOOD DATA CENTRAL

FoodData Central és un sistema de dades integrat que proporciona dades de perfil de nutrients ampliats i enllaços a investigacions agrícoles i experimentals relacionades.

Descriptors en Ciències de la Salut

Què és un Thesaurus? És una llista de termes controlats (descriptors), s'utilitzat per indexar el contingut de les bases de dades.

Us proposem dues eines que us permetràn traduïr el terme que voleu cercar a la base de dades en diferents idiomes així com també trobar el descriptor adequat en ciències de la salut.

DeCS o Descriptores en Ciencias de la Salut és un vocabulari controlat, estructurat i trilingüe espanyol, portuguès i anglès en l'àrea de la salut.

 

MeSH o Medical Subject Heading és el vocabulari controlat que utilitza PubMed i altres bases de dades biomèdiques per processar la informació que s'introdueix en cadascuna d'elles.

 

En aquest video t'expliquem el funcionament del DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)

Font: Revista Enfermería Universitaria

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons