Skip to Main Content

Administració i Direcció d'Empreses

Bases de dades d'Economia i Empresa

Podeu cercar informació del tema que esteu interessats en bases de dades específiques de l'àmbit d'Ecomomia i Empresa.

Us recomanem especialment

Sabi : sistema de análisis de balances ibéricos

Base de dades que conté informació financera d'unes 950.000 empreses de l'Estat espanyol. Conté fins a 10 anys d'informació històrica dels comptes de cada empresa i es pot fer la cerca per empresa o grup d'empreses. Els informes es poden imprimir o exportar. Permet extreure anàlisis detallades estadístiques i/o comparatives i realitzar diferents gràfics amb les dades resultants.

EconLit

Base de dades de referències bibliogràfiques de l'àmbit econòmic produïda per l'American Economic Association. Proporciona resums d'articles de revistes, llibres i dissertacions sobre economia. Inclou resums, citacions, ressenyes i enllaços a articles en text complet.

Factiva

Base de dades de text complet d'àmbit empresarial, financer i de notícies. Dóna accés a uns 1.000 diaris internacionals i locals, a 3.000 revistes, 300 newswires, 10.000 llocs web en més de 20 llengües, 30.000 informes d'empresa i, a més de 4.000 fotografies.

RePEc

RePEc (Research Papers in Economics) és un esforç col·laboratiu de centenars de voluntaris de 102 països per millorar la difusió de la recerca en economia i ciències relacionades. El nucli del projecte és una base de dades bibliogràfica descentralitzada de documents de treball, articles de revistes, llibres, capítols de llibres i components de programari, tots mantinguts per voluntaris. Les dades recollides s'utilitzen després en diversos serveis que serveixen les metadades recollides als usuaris o les milloren. Fins ara, més de 2.200 arxius de 103 països han aportat uns 3,8 milions d'articles de recerca de 3.750 revistes i 5.400 sèries de documents de treball. Més de 64.000 autors s'han registrat i 80.000 subscripcions per correu electrònic cada setmana.

Emerald Insigh

Portal de revistes que facilita l'accés a uns 35.000 articles a text complet. Cobertura temàtica: fonamentalment les disciplines relacionades amb l'organizació i gestió d'empreses (estratègia; direcció; gestió de la informació; gestió del comerç i recursos humans) i també amb l'Enginyeria i la Tecnologia.

SCOPUS

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Permet la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors científics (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents de les oficines americanes i europees. Les disciplines que cobreix són: química, física, matemàtiques, enginyeria, etc.

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

Dialnet Plus

Base de dades de sumaris que té com a objectiu donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Buida revistes en llengua castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals, agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons