Skip to Main Content

Tesis doctorals: publicació a TDX i al Repositori Obert UdL

Les tesis doctorals es dipositen a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya. També s'inclouen al Repositori Obert UdL, que recull, gestiona, difon i preserva les publicacions d'accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL. Així mateix, també queden recollides al Portal de la Recerca de Catalunya, que visualitza i difon, des d'un lloc únic, l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya.

El Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat estableix a l'article 14 que “una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar d'arxivar-la en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns".

Avantatges de dipositar la tesis en obert:

  • Major visibilitat: recuperació en els principals cercadors i recol·lectors, TESEORecolecta i NDLTD, segueix protocols internacionals per a la descripció de continguts i la interoperabilitat entre plataformes.
  • Més impacte: facilitat de localitzar i accedir al contingut, més vegades llegit i amb més probabilitats de ser citat.
  • Millor protecció contra el plagi: més reconeixement de l'autor en ser difós i citat el seu document.

Publicació de la tesi a TDX i al Repositori Obert UdL

Per tal d'iniciar el procés de dipòsit de la vostra tesi doctoral, cal que lliureu a la secretaria de l'Escola de Doctorat la següent documentació:

1. Una còpia en format electrònic (memòria USB o CD-ROM) que inclogui:

  • Tesi doctoral en format PDF
  • Versió postprint dels articles, en cas que la tesi tingui articles. 
  • Fitxa de dades de la tesi en format PDF (català, castellà, anglès), ha de constar un resum de la tesi en català, castellà i anglès (amb una extensió màxima de 150 paraules per resum) i una llista de paraules clau sobre el contingut de la tesi (es recomana donar unes 5 paraules claus en català, castellà i anglès).

2. La declaració de l'autor (català, castellà, anglès) de la tesi i de determinació dels drets que es reserva o cedeix.

  • S’aconsella que el fitxer en PDF estigui sense protegir per tal de facilitar el seu processament. Una vegada estigui treballat serà la pròpia universitat la que el protegeixi.
  • Si la vostra tesi ocupa més de 50 MB és aconsellable que la fragmenteu en diferents fitxers (per seccions, capítols, etc.) per tal de facilitar-ne la consulta.
  • La memòria USB o CD-ROM que contingui la tesi ha d'estar identificat amb el nom i cognoms de l'autor/a i la data de lectura.

La versió postprint d'un article és la darrera versió de l’article que heu enviat després del procés de peer review, sense les marques de l’editorial. Aquesta informació sobre les diferents versions dels articles us resultarà útil en els casos de  Tesi per compendi d'articles.

Més informació

Si teniu dubtes en relació amb els tràmits de la tesi doctoral contacteu amb escoladoctorat@udl.cat

Si teniu dubtes en relació amb la publicació de la tesi a TDX i al Repositori Obert UdL contacteu amb repositori@udl.cat

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons