Skip to Main Content

Tesis doctorals: publicació a TDX i al Repositori Obert UdL

Drets d'autor de la tesi doctoral

Els  drets d'autor són un conjunt de drets que s'assignen a l'autor pel fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets poden ser morals o patrimonials:

  • Drets morals (atribució), que inclouen el reconeixement de l'autoria i el dret a la integritat de l'obra. Són irrenunciables i intransferibles. La forma més habitual de violació d'aquest dret és el plagi.
  • Drets patrimonials (o d'explotació), que poden ser cedits a tercers i tenen una vigència temporal. Inclouen la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La norma principal que regula la propietat intel·lectual és el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i les modificacions posteriors.

 

Quan es diposita la tesi al Repositori se signa la declaració d'autor, que remarca:

  • L'autor es reserva el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.
  • L'autor tria si vol dipositar la tesi amb tots els drets reservats o amb una llicència Creative Commons (alguns drets reservats).
  • En cas que la tesi tingui parts sotmeses a un contracte de cessió de drets o similar (articles publicats), hi ha procediments establerts per tal de restringir la publicació de les parts afectades.
  • L'autor pot sol·licitar la publicació de la tesi amb un embargament de 6 a 12 mesos.

En cas que la tesi pugui estar afectada per processos de protecció o transferència de tecnologia (patents, confidencialitat, etc.), l'autor/a ha de contactar amb la secretaria de l'Escola de Doctorat abans del dipòsit de la tesi.

Llicències Creative Commons

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, on l'autor determina les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seua creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers. S'inclouen al moviment copyleft "Alguns drets reservats".

Permeten: Ampliar els drets a terceres persones en les condicions que l'autor determina. Qualsevol dels usos no permesos pot ser autoritzat expressament per l'autor o titular dels drets, de la mateixa manera que en el model de drets d'autor tradicional.

Hi ha diferentes models de llicències en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions:​

Reconeixement (BY): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació   d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement - No Comercial (BY-NC): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús   comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra amb finalitats comercials.
Compartir Igual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra orginal ni de possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
 Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (BY-NC-ND): No es permet un ús comercial de l'obra original   ni la generació d'obres derivades.
Reconeixement - Compartir Igual (BY-SA)Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Reconeixement - Sense Obra Derivada (BY-ND): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació  d'obres       derivades.

La llicència CC0 permet que l'autor atorgui a la seva obra el caràcter de domini públic ( copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb  finalitat  comercial, sense demanar cap mena de permís). 

Per a més informació podeu consultar la pàgina de Creative Commons.

Creació d'una llicència

Cercar documents amb llicència CC

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons