Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tesis doctorals: publicació a TDX i al Repositori Obert UdL

Drets d'autor de la tesi doctoral

Els  drets d'autor són un conjunt de drets que s'assignen a l'autor pel fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets poden ser morals o patrimonials:

  • Drets morals (atribució), que inclouen el reconeixement de l'autoria i el dret a la integritat de l'obra. Són irrenunciables i intransferibles. La forma més habitual de violació d'aquest dret és el plagi.
  • Drets patrimonials (o d'explotació), que poden ser cedits a tercers i tenen una vigència temporal. Inclouen la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La norma principal que regula la propietat intel·lectual és el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i les modificacions posteriors.

 

Quan es diposita la tesi al Repositori se signa la declaració d'autor, que remarca:

  • L'autor es reserva el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.
  • L'autor tria si vol dipositar la tesi amb tots els drets reservats o amb una llicència Creative Commons (alguns drets reservats).
  • En cas que la tesi tingui parts sotmeses a un contracte de cessió de drets o similar (articles publicats), hi ha procediments establerts per tal de restringir la publicació de les parts afectades.
  • L'autor pot sol·licitar la publicació de la tesi amb un embargament de 6 a 12 mesos.

En cas que la tesi pugui estar afectada per processos de protecció o transferència de tecnologia (patents, confidencialitat, etc.), l'autor/a ha de contactar amb la secretaria de l'Escola de Doctorat abans del dipòsit de la tesi.

Llicències Creative Commons

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, on l'autor determina les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seua creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers. S'inclouen al moviment copyleft "Alguns drets reservats".

Permeten: Ampliar els drets a terceres persones en les condicions que l'autor determina. Qualsevol dels usos no permesos pot ser autoritzat expressament per l'autor o titular dels drets, de la mateixa manera que en el model de drets d'autor tradicional.

Hi ha diferentes models de llicències en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions:​

Reconeixement (BY): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació   d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement - No Comercial (BY-NC): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús   comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra amb finalitats comercials.
Compartir Igual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra orginal ni de possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
 Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (BY-NC-ND): No es permet un ús comercial de l'obra original   ni la generació d'obres derivades.
Reconeixement - Compartir Igual (BY-SA)Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Reconeixement - Sense Obra Derivada (BY-ND): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació  d'obres       derivades.

La llicència CC0 permet que l'autor atorgui a la seva obra el caràcter de domini públic ( copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb  finalitat  comercial, sense demanar cap mena de permís). 

Per a més informació podeu consultar la pàgina de Creative Commons.

Creació d'una llicència

Cercar documents amb llicència CC

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons