Skip to Main Content

Pla de Comunicació i Màrqueting

Docència, aprenentatge i ocupabilitat

 

 

 

Nom: Difusió de les biblioguies.
Objectiu: Difondre les noves biblioguies que es publiquin.          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Avaluació:
39 biblioguies realitzades / 175.567 consultes
 
undefined

 

 

Nom: Difusió dels cursos presencials i virtuals. 
Objectiu: Difondre tots els cursos que s'ofereixen des de la BiD. 
Descripció: 
Difusió a la Biblioagenda
Difusió a través de cartells 
Difusió amb correus a les llistes de distribució
Difusió a través de notícies al campus virtual
Avaluació:
Total de cursos i sessions a l'any 2021: 340
Total d'assistents: 4.166 
 
undefined

 

 

Nom: Difusió de la Matèria transversal
Objectiu: Difondre el curs de Matèria transversal.                          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Avaluació:
4 accions de difusió

 

 

Nom: Difusió de les sessions d'acollida.             
Objectiu: Difondre les sessions d'acollida als nouvinguts.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Elaboració d'un trípic
Elaboració d'un vídeo
Elaboració d'una biblioguia
Avaluació:
 542 visualitzacions a les biblioguies d'acollida.

 

undefined

 

 

 

Nom: Difusió de les biblioguies.
Objectiu: Difondre les noves biblioguies que es publiquin.          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Avaluació:
52 biblioguies realitzades / 184.907 consultes
 
undefined

 

 

Nom: Difusió dels cursos presencials i virtuals. 
Objectiu: Difondre tots els cursos que s'ofereixen des de la BiD. 
Descripció: 
Difusió a la Biblioagenda
Difusió a través de cartells 
Difusió amb correus a les llistes de distribució
Difusió a través de notícies al campus virtual
Avaluació:
Total de cursos i sessions a l'any 2020: 358
Total d'assistents: 3.822 
 
undefined

 

 

Nom: Difusió de la Matèria transversal
Objectiu: Difondre el curs de Matèria transversal.                          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Avaluació:
7 accions de difusió

 

 

Nom: Difusió de les sessions d'acollida.             
Objectiu: Difondre les sessions d'acollida als nouvinguts.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Elaboració d'un trípic
Elaboració d'un vídeo
Elaboració d'una biblioguia
Avaluació:
 249 visualitzacions a les biblioguies d'acollida.

 

undefined

 

 

 

 

 

Nom: Difusió de les biblioguies.
Objectiu: Difondre les noves biblioguies que es publiquin.          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Avaluació:
44 biblioguies realitzades / 110.938 consultes
 
undefined

 

 

Nom: Difusió dels cursos presencials i virtuals. 
Objectiu: Difondre tots els cursos que s'ofereixen des de la BiD. 
Descripció: 
Difusió a la Biblioagenda
Difusió a través de cartells 
Difusió amb correus a les llistes de distribució
Difusió a través de notícies al campus virtual
Avaluació:
Total de cursos i sessions a l'any 2018: 396
Total d'assistents: 3.184 
 
undefined

 

 

Nom: Difusió de la Matèria transversal
Objectiu: Difondre el curs de Matèria transversal.                          
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Avaluació:
11 accions de difusió

undefined

 

 

Nom: Difusió de les sessions d'acollida.             
Objectiu: Difondre les sessions d'acollida als nouvinguts.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Elaboració d'un trípic
Elaboració d'un vídeo
Elaboració d'una biblioguia
Avaluació:
 287 visualitzacions a les biblioguies d'acollida.

 

undefined

 

 

Nom: Difusió de prepara els teus exàmens amb èxit.           
Objectiu: Difondre consells als alumnes per preparar bé              
els exàmens.
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Distribució de taps per les orelles
Avaluació:
15 accions de difusió
undefined

Recerca i transferència de coneixement

 

 

 

Nom: Difusió de l'Accés obert, el Repositori Obert UdL i del 

                      suport a la recerca.

Objectiu: Difondre totes les activitats relacionades.                  
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Difusió amb cartells i xapes
Elaboració d'un Escape Room
Avaluació:
40 accions de difusió 

            5 biblioguies de suport a la recerca

 

 

 

 

 

 

Nom: Difusió de l'Accés obert i el Repositori Obert UdL.
Objectiu: Difondre totes les activitats relacionades.                  
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Difusió amb cartells i xapes
Elaboració d'un Escape Room
Avaluació:
35 accions de difusió 
 
 
Nom: Difusió de suport a la recerca.
Objectiu: Difondre totes les activitats relacionades.                  
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Difusió amb cartells i infografies
Avaluació:
biblioguies de recerca 
undefined

 

 

 

Nom: Difusió de l'Accés obert i el Repositori Obert UdL.
Objectiu: Difondre totes les activitats relacionades.                  
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Difusió amb cartells i xapes
Elaboració d'un Escape Room
Avaluació:
82 accions de difusió 
undefined
 
 
Nom: Difusió de suport a la recerca.
Objectiu: Difondre totes les activitats relacionades.                  
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Difusió amb cartells i infografies
Avaluació:
biblioguies de recerca 
undefined

Comunitat universitària i polítiques transversals

 

 

 

Nom: Difusió de les Exposicions.                                             
Objectiu: Difondre les diferents exposicions.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb correus electrònics
Difusió a la web del CDE
Avaluació:

            12 accions de difusió 

 
Nom: El CDE apropa la UE a la comunitat

                      universitària.

Objectiu: Potenciar la comunicació amb els usuaris.
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb correus electrònics
Difusió a la web de BiD
Avaluació:
Nombre de notícies publicades: 142 

            Tuits al compte @cdeudl: 16

            32 accions de difusió

            155 Participants a l'enquesta del Dia d'Europa

 

 

 

 

Nom: Difusió de les Exposicions.
Objectiu: Difondre les diferents exposicions.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Difusió amb correus electrònics
Difusió a la premsa
Avaluació:
8 accions de difusió 

Nom: Difusió de "Com sobreviure a la biblioteca".

Objectiu: Difondre diferents recursos de la biblioteca.     
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Elaboració de vídeos tutorials de curta durada
Avaluació:

vídeos amb 126 visualitzacions.

undefined

 

 

Nom: Setmana Internacional dels Jocs. 
Objectiu: Difondre diferents jocs d'enginy.                       
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió amb cartells
Taules amb jocs
Avaluació:
12 accions de difusió
undefined

 

Organització recursos i serveis

 

 

 

Nom: Difusió nous equipaments i 
espais tecnològics.
Objectiu: Difondre diferents equipaments i espais.      
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Avaluació:
30 accions de difusió                                                            

    

 

 

Nom: Difusió de llibres-e, revistes-e i bases de dades.
Objectiu: Difondre els diferents fons.        
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Difusió de correus electrònics al professorat
Avaluació:
64 accions de difusió

            

undefined

 

 

Nom: Difusió de ​Fons especials.
Objectiu: Difondre els diferents fons especials           
rebuts a la UdL.                    
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Elaboració d'una línia del temps
Elaboració d'un vídeo
Avaluació:
20 accions de difusió
 
Nom: #Bidaldia.
Objectiu: Millorar circuits i processos.                         
Descripció: 
Enviament del butlletí per correu electrònic.
Avaluació:
15 #bidaldia enviats

 

 

 

 

Nom: Difusió nous equipaments i 
espais tecnològics.
Objectiu: Difondre diferents equipaments i espais.      
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Avaluació:
74 cartells de difusió
undefined

 

 

Nom: Difusió de llibres-e, revistes-e i bases de dades.
Objectiu: Difondre els diferents fons.        
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Difusió de correus electrònics al professorat
Avaluació:
123 accions de difusió
undefined

 

 

Nom: Difusió de ​Fons especials.
Objectiu: Difondre els diferents fons especials           
rebuts a la UdL.                    
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Elaboració d'una línia del temps
Elaboració d'un vídeo
Avaluació:
44 accions de difusió

 

 

 

 

Nom: Difusió nous equipaments i 
espais tecnològics.
Objectiu: Difondre diferents equipaments i espais.      
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Avaluació:
20 accions de difusió
undefined

 

 

Nom: Difusió de llibres-e, revistes-e i bases de dades.
Objectiu: Difondre els diferents fons.        
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió a les llistes de distribució
Cartells 
Difusió de correus electrònics al professorat
Avaluació:
155 accions de difusió
undefined

 

 

Nom: Difusió de ​Fons especials.
Objectiu: Difondre els diferents fons especials           
rebuts a la UdL.                    
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Elaboració d'una línia del temps
Elaboració d'un vídeo
Avaluació:
26 accions de difusió
undefined

 

 

Nom: Difusió de les Exposicions.
Objectiu: Difondre les diferents exposicions.             
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual
Difusió amb cartells
Difusió amb correus electrònics
Difusió a la premsa
Avaluació:
18 accions de difusió 

Altres accions de difusió

 

 
Dia Mundial de la Poesia 
 
Objectiu:  La Biblioteca de Lletres commemora el Dia        
Mundial de la Poesia amb un recital virtual de poemes

llegits per alumnes.

 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Notícia a la web de la UdL
 
Sant Jordi
 
Objectiu:  Les Biblioteques de la UdL celebren Sant          
Jordi regalant llibres als usuaris. 
 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Notícia a la web de la UdL i de BiD

                        Difusió per correu electrònic

 
Canvi de programari: ALMA
 
Objectiu:  Difondre les afectacions al servei provocades   
pel canvi de programari de gestió bibliotecària. 
 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Notícia a la web de BiD

                        Campus Virtual

                        Vídeos informatius

 
Canvi de nom del Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat Arcadi Oliveres Boadella

 

Objectiu:  Difondre el canvi de nom del Centre de Documentació. 
 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Notícia a la web UdL

                        Esdeveniment a l'Agenda UdL

                        Difusió per correu electrònic

                                                                                                                                                        
 
Setmana Internacional del Joc 

 

Objectiu:  Connectar els usuaris a través de les seves        
biblioteques al voltant del valor educatiu, lúdic i social

dels jocs.

 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Notícia a la web de BiD

                        Campus Virtual

  

 

 

 

 

 

Campanya #ColorOurCollections
 
Objectiu:  Acolorir i compartir a xarxes una selecció de
làmines de facsímils i fons antic.
 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual i a la web BiD
 

 

 
Dia Mundial de la Poesia 
 
Objectiu:  Recitar poemes i compartir-los a través       
de les xarxes socials en col·laboració amb els alumnes 

dos assignatures de la Facultat de Lletres.

 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió al Campus Virtual i a la web BiD

 

 

 

 

Sant Jordi  

 

Objectiu: Gravar i difondre el vídeo "Per Sant Jordi 2020
les biblioteques al teu costat".   
 
Descripció: 
Enregistrament d'un vídeo
Difusió a les xarxes socials
Difusió a la web UdL
 
 
 
 
Xarxa de la memòria - ANIMAC  

 

Objectiu: Mostrar peces d'animació creades a partir
de fotografies històriques de Lleida.   
 
Descripció: 
Difusió a les xarxes socials
Difusió a la web BiD
 
COVID - desescalada  

 

Objectiu:  Informar dels canvis en la prestació de serveis
i ús d'espais.
 
Descripció: 
Difusió al campus virtual

Difusió a la web UdL i BiD

Difusió a les xarxes socials
Difusió a la premsa escrita i televisiva

Elaboració de cartells informatius

 

   

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons