Skip to Main Content

Formació d'usuaris. Matèries transversals

MATRICULA'T

1. És necessari realitzar l'Automatrícula a aquesta matèria transversal (del 18 de setembre al 6 d'octubre)UdL Automatrícula > Congressos i Jornades > Pagament en línia.

Matrícula gratuïta

2. Reconeix el crèdit a la teva facultat

 

TEMPORALITZACIÓ


 Hi haurà dos períodes per a realitzar les activitats formatives. Un entre octubre i novembre i l'altre entre febrer i març.

CONTACTE

Per a més informació sobre la matèria transversal contacteu amb la Biblioteca de Lletres bid.lletres@udl.cat

Per a dubtes de matrícula i certificat contacteu amb bid.serveisusuaris@udl.cat

MATERIA TRANSVERSAL

 

CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LES HUMANITATS

(2 crèdits ECTS)

1. CONTINGUTS

La Biblioteca de Lletres ofereix una sèrie d’activitats formatives en format virtual que comprenen des del procés de cerca i conèixer l’ús de les principals bases de dades i recursos, els gestors de referències bibliogràfiques o les recomanacions per elaborar treballs acadèmics, pòster fins a com fer les cites en els treballs. I tot centrat en l’àmbit dels estudis que s’imparteixen al campus de Rectorat.

2. OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne pugui integrar de manera progressiva i pràctica competències informacionals especialitzades els àmbits d’estudis impartits en el campus de Rectorat que capaciten a l’alumne en saber localitzar, avaluar, utilitzar i gestionar la informació que necessita, afavorint l’aprenentatge permanent i la optimització dels recursos disponibles.

3. ACTIVITATS FORMATIVES

El període per realitzar les activitats formatives serà d'octubre a novembre o de febrer a març. Aquestes són les activitats que hauràs de realitzar:

 

On localitzar informació fiable i de qualitat?

 • Recursos d'informació en l'àmbit d'Humanitats:
  • Per on començar: el procés de cerca
  • El tema: què necessito i per a què? Elecció de les paraules clau, contextualitzar el tema, formulació d'una pregunta d'investigació
  • On cercar la informació: on hem de buscar la informació? Localitzar i accedir als recursos: llibres, revistes, bases de dades
  • Elaborar l'estratègia de cerca: operadors booleans, de proximitat, parèntesis, truncaments i comodins, límits
  • Avaluar els resultats: adaptació de l'estratègia de cerca, criteris per a l'avaluació de la informació
  • Gestionar els resultats: com guardo la informació obtinguda? Guardar l'estratègia de cerca, guardar els resultats obtinguts
  • Utilitzar de forma ètica la informació: perquè és necessari citar? Què s'ha de citar? Com es fa una cita
Del 16 al 22 d'octubre Del 12 al 18 de febrer

Com citar?

 • Com citar documents:
  • Cites, referències bibliogràfiques i bibliografia
  • Mètodes de citació: mètode numèric, mètode de notes, mètode autor-any
  • Estils de citació: què són els estils de citació?, estructura general d'una referència bibliogràfica, estructura general d'una bibliografia
  • Citar les xarxes socials
  • Gestionar referències bibliogràfiques
  • Com evitar el plagi: què és el plagi? Què no és plagi? Tipus de plagi (intencionat, no intencionat, patchwork), evitar el plagi
Del 23 al 29 d'octubre Del 19 al 25 de febrer

Com gestionar les teves referències?

 • Gestor Bibliogràfic Zotero:
  • Què és Zotero
  • Primers passos
  • Importació de referències bibliogràfiques
  • Organització de les referències i treball amb pdfs
  • Cites i bibliografia
  • Compartir informació i crear grups
Del 6 al 12 de novembre Del 4 al 10 de març

Com difondre els resultats obtinguts?

 • Com elaborar un pòster científic:
  • Què és un pòster científic?
  • Com dissenyar un pòster: com fer un pòster científic amb Power Point, com fer un pòster científic amb Canva
  • Com avaluar el teu pòster
  • Com presentar el teu pòster
  • Com difondre el teu pòster
  • Exemples i recursos
Del 13 al 19 de novembre De l'11 al 17 de març

 

4. MODALITAT

Les activitats formatives es duran a terme en modalitat virtual mitjançant projectes docents al campus virtual.

5. AVALUACIÓ

L'estudiantat haurà de superar (obtenir qualificació d'Apte) amb una puntuació del 60% les activitats formatives proposades per poder obtenir els 2 crèdits ECTS.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons