Skip to Main Content

Com trobar informació en l'àmbit de la Facultat de Lletres

Cita, referència, bibliografia i estil de citació

Cita: forma abreujada de referència, inserida entre parèntesis dins el text i que es complementa amb la referència al final del capítol o al final de tot el text. Les cites bibliogràfiques es redacten segons un estil o format bibliogràfic.

Referència: conjunt de dades bibliogràfiques (autor, títol, data, editorial, URL, pàgines, etc.) que permeten la identificació d’un document de forma inequívoca. Normalment, es troba com nota a peu de pàgina, al final del capítol o al final de tot el text.

Bibliografia: llista que apareix al final del nostre treball i que recull, ordenada alfabèticament, la informació completa dels documents que hem utilitzat, tant els que hem citat com els consultats en la seva preparació.

Estil de citació:  o format bibliogràfic és el conjunt de normes que marquen quines dades s'han d'incloure a l'hora de citar cada tipus de document, així com l'ordre i el format tipogràfic.

Per què...

Quan redactem un treball acadèmic, és imprescindible fer referència a les fonts d’informació que hem utilitzat per recolzar els nostres arguments.

D’aquesta manera:

 • Reconeixem i agraïm el valor d’altres autors pel seu treball (autoria).
 • Contextualitzem el tema que tractem.
 • Facilitem la cerca de la font d'informació als lectors del document (localització).
 • Atorguem credibilitat i fiabilitat a la nostra investigació.
 • Evitem el plagi.

Què cal citar?

 • Qualsevol tipus de dades, xifres, estadístiques o fonts orals que no siguin de coneixement comú.
 • Frases copiades literalment.
 • Teoríes o idees d'altres autors.
 • Qualsevol informació específica que no sigui de coneixement comú.

Què no cal citar?

 • Fets o dades de coneixement comú.
 • Idees pròpies, aportacions, observacions o conclusions fruit de la pròpia reflexió.

La idea o el fragment de text d'un altre autor que volem incorporar al nostre text ha d'incorporar un petit codi amb la informació que permeti vincular-la amb una referència bibliogràfica que apareixerà al final del document o a peu de pàgina. A grans trets, hi ha dos exemples de cita bibliogràfica:

Exemple 1:

La cita inclou entre parèntesis el cognom de l'autor i l'any d'edició del document.

Exemple de cita nom i any
—¡Válgame Dios —dijo el cura, dando una gran voz—, que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. (Martínez, 2015).

Exemple 2:

La cita conté un número entre claudàtors. En altres ocasions conté un número en superíndex.

Exemple de cita número
Refiriéndonos a los documentos bibliográficos, estos tienen ciertas partes neurálgicas, con mayor riqueza conceptual y terminológica, y que serán aquellas a las que acuda el indizador [1].
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons