Skip to Main Content

Identificadors i perfils d'autor

Suport a la creació de perfils d'investigador

La UdL considera molt important que tot el PDI disposi d'identificador ORCID, ja que és necessari per participar en convocatòries estatals i europees (H2020, per exemple), sol·licituds de trams, ajuts de l'AGAUR, etc. A més a més, l'ORCID és també un requisit per aparèixer al Portal de la Recerca de Catalunya.

Per aquest motiu, Biblioteca i Documentació de la UdL dóna suport al PDI en la creació i actualització de l'ORCID i, si escau, d'altres identificadors (ResearcherID, ScopusID, My citations Google Scholar), que també poden resultar útils al PDI.

Podeu sol·licitar una cita des d'aquest enllaç.

Idioma

  Español

  English

La traducció d'aquesta pàgina és mitjançant el traductor de Google 

Què són els identificadors d'autor?

Són identificadors individuals que permeten distingir els responsables dels treballs científics i facilita un enllaç que permet accedir a les dades personals, la producció científica i les activitats professionals realitzades en diferents grups de recerca o institucions.

Així, els identificadors d'autor permeten:

  • Normalitzar el nom i la filiació de l'autor
  • Corregir errades d'identificació en els noms de l'autor o de la institució
  • Agrupar totes les publicacions d'un mateix autor
  • Augmentar la visibilitat de l'autor i de les seves publicacions 

Què són els perfils d'autor?

És una pàgina web on apareixen el nom de l'investigador i un número que l'identifica de forma unívoca. La informació sobre l'autor es completa afegint-hi dades biogràfiques, paraules clau de la seva àrea de recerca, institucions vonculades amb l'autor, llista de publicacions i projectes de recerca.

L'objectiu dels perfils d'autor és evitar l'ambigüitat de noms i els errors d'associació amb publicacions. La creació i gestió d’un perfil d’autor porporciona als autors control sobre la informació disponible sobre ells mateixos i assegura que tothom trobarà informació correcta i completa de la seva investigació. Ofereix infomació diversa, com ara variants del nom, afiliació institucional, informació de contacte, interessos de recerca, informació laboral o llistes de publicacions.

Hi ha diferents tipus de plataformes amb perfils d'autor:

  • Comunitats d'investigadors com ara Academia.edu o ResearchGate
  • Gestors bibliogràfics amb funció social com ara Mendeley
  • Cercadors d'Internet amb perfils d'autor com ara Google Scholar
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons